Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Kengetallen

Met kengetallen of efficiencyindicatoren wordt het verbruik van grondstoffen, water en energie afgezet tegen productie, omzet of een andere noemer. Kengetallen maken een vergelijking door de jaren heen mogelijk, onafhankelijk van wijzigingen in bijvoorbeeld het aantal medewerkers of de omzet. Daarnaast zijn kengetallen bruikbaar om je met anderen te meten.

Voorbeelden van kengetallen
Afvalscheidingspercentage De som van de gescheiden afvalstromen gedeeld door de totale hoeveelheid afgevoerd afval. Als er niet gescheiden wordt is deze indicator dus 0%, bij scheiding van papier en karton en in de kantine glas en GFT, kan in kantoren een scheidingspercentage van meer dan 70% bereikt worden.
Waterverbruik per medewerker Als er in een bedrijf meer medewerkers komen, is het te verwachten dat het waterverbruik stijgt. Het kengetal waterverbruik per medewerker geeft daarom een betere indicatie of er kwistig of zuinig met water is omgesprongen dan het absolute watergebruik.
Elektriciteit per m2 Als er een stuk aan een gebouw wordt gebouwd zal het energieverbruik stijgen. Het energiegebruik per vloeroppervlak is dan een goede maat om na te gaan of de energie-efficiency is gestegen of gedaald.

Zelf kengetallen uitrekenen

Het is dus zinvol om een registratie uit te breiden met het berekenen van een aantal kengetallen. Met behulp van een spreadsheet is dat eenvoudig te doen. Op de pagina over registraties worden ook enkele registratiemiddelen genoemd die met kengetallen werken. Maak gebruik van uw eigen inzicht in de bedrijfsvoering om zelf een aantal interessante kengetallen toe te voegen. Voor gemeenten bruikbare kengetallen zijn bijvoorbeeld:
  • energie- en watergebruik per medewerker;
  • percentage groene stroom;
  • afvalscheidingspercentage;
  • dieselverbruik per gewerkt uur;
  • bestrijdingsmiddelenverbruik per m2 bebouwde kom of per inwoner.

Vergelijken

In 2005, 2006 en 2007 zijn Milieubarometerbenchmarks met overheidskantoren uitgevoerd. Uit die benchmark zijn veel kengetallen voor overheidskantoren beschikbaar gekomen. Deze vindt u op de Milieubarometer website. In onderstaande tabel vindt u enkele kengetallen die niet in deze kantoor Milieubarometer benchmark voorkomen. De getallen zijn indicatief.

Kengetallen
  Bedrijf of situatie waar kental geldt Kengetal (per jaar)
Afval verfverlies (schildersbedrijf) 5-15%
  papierverlies (drukkerij) 10%
     
Elektriciteit lichte machinebankwerkerij 43 kWh/m2
  garage 60 kWh/m2
  nachtverbruik in bedrijf zonder nacht of weekendwerk 15-25%
     
Gas groothandel 2 m3/m3
  licht verwarmde loods 2,5 m3/m3
  drukkerij 3 m3/m3
  verwarmde opslag (15 a 20 °C) 6,7 m3/m3
     
Vervoer* Auto (Zelfstandig) 52%
  Auto (Carpool) 6%
  Openbaar Vervoer 9%
  Fiets 27%
  Overig 6%
     
Bodem bestrijdingsmiddelgebruik/hectare openbaar groen 3,4 liter/ha
     
Milieukosten totale milieukosten/omzet 0,5%-3% (meestal)
     

* Landelijk percentage in Woon-Werkverkeer. Bron: Quickscan Mobiliteit uitgevoerd door MOM.

Voorbeelden

  • In de gemeente Schiedam werken alle kleinere diensten met een simpel registratiespreadsheet. Hierin kunnen de diensten energie, afval en water registreren. Dit spreadsheet rekent ook automatisch enkele kengetallen uit. U kunt het spreadsheet hier downloaden.