Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Monitoren

Het is nodig om regelmatig te controleren of het duurzaamheidsbeleid het gewenste effect heeft. Dat noemen we monitoren. Om een duurzaamheidsbeleid te monitoren beschrijven we hier drie elkaar aanvullende onderdelen.

Registratie

Een milieuregistratie volgt de meetbare milieubelasting. Zonder milieuregistratie is niet na te gaan of uitgevoerde acties het gewenste effect hebben gehad. Daarnaast kan een milieuregistratie helpen prioriteiten te stellen. Lees verder...

 • Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu publiceert Duurzaamheidsverslag 2016.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil groeien naar een klimaatneutrale organisatie. Een van de stappen die ze daarvoor nemen is het certificeren op de CO2-Prestatieladder.
 • De gemeente Opsterland heeft deelgenomen aan een koploperproject van de DGMR. In dit koploperproject is de Milieubarometer gebruikt om inzicht te krijgen in de Milieuprestatie van de gemeente. De resultaten zijn gepresenteerd in een powerpoint presentatie.
 • De gemeente monitort sinds 1 januari 2003 het energieverbruik, gasverbruik, afval en waterverbruik met de Milieubarometer. De CO2-meter uit de Milieubarometer geeft inzicht in de reductie van CO2-emissie door energiebesparende maatregelen. De gemeente Hellevoetsluis presenteert de Milieubarometer op haar website.
 • Wetgeving geeft ook richtlijnen voor uitvoeren van energieaudits en vervoersonderzoeken via de Energy Efficiency Directive (EED). Voldoen aan EED heeft veel voordelen voor overheidsorganisaties.

Controle

Controles zijn hulpmiddelen om na te gaan of dingen gebeuren zoals ze zijn afgesproken. Het kunnen bijvoorbeeld controles zijn of metingen worden uitgevoerd en voorzieningen (zoals lekbakken of brandblussers) aanwezig zijn. Lees verder...

Vergelijken

Wanneer doe je het als overheid goed met je milieuzorg? Daarop is niet direct een antwoord te geven. Er worden hier enkele hulpmiddelen beschreven waarmee u een vergelijking kunt maken met anderen.

Kengetallen

Kengetallen maken een vergelijking door de jaren heen mogelijk, onafhankelijk van wijzigingen in bijvoorbeeld het aantal medewerkers of de omzet. Daarnaast is het mogelijk om u met kengetallen te vergelijken met anderen en na te gaan of uw gebouwen en medewerkers goed of slecht scoren ten opzichte van het gemiddelde. Bekijk enkele kengetallen.

Benchmark

 • U kunt uw eigen organisatie benchmarken en bijdragen aan goede kengetallen door deel te nemen aan de 'Milieubarometermonitor Overheidskantoren'. U vult daarbij de Milieubarometer in voor één of meer gebouwen. In ruil daarvoor krijgt u een analyse van uw milieuprestatie. Onderstaand vindt u de links naar de resultaten van de Milieubarometermonitor Overheidskantoren van de afgelopen 10 jaar.
 • De Lokale duurzaamheidsmeter vergelijkt de duurzaamheid van hele gemeenten. Waar de Milieubarometer focust op de eigen organisatie gaat de Lokale duurzaamheidsmeter over het hele grondgebied en dus ook over de burgers en bedrijven.
 • Nijmegen, Breda en Leeuwarden duurzaamste gemeenten volgens Lokale Duurzaamheidsmeter.
 • De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-2016 – scoort gemeenten in Nederland op MVO op basis van beschikbare informatie. Dit is dus geen tool om zelf in te vullen, maar meer een verzameling en beoordeling van onderzoeksresultaten.
 • Energiebenchmark gemeentelijk vastgoed: Grip op energiereductie.
 •