Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Milieu(barometer)trends van overheidskantoren

2013 was het negende jaar op rij dat Stimular de Milieubarometers van een groep overheidskantoren analyseerde. Deze overheden zijn lid van het landelijk Netwerk Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. De meeste deelnemers vullen al een aantal jaren de Milieubarometer in. De vergelijking van de scores in opeenvolgende jaren laat zien of en hoeveel milieuwinst wordt geboekt.

De inspanningen van overheden om hun interne bedrijfsvoering te verduurzamen werpen zichtbaar vruchten af. 75% van de overheidsorganisaties hebben de afgelopen twee jaar de milieubelasting verminderd. De trend bij overheden is duurzaam! Andere trends zijn hieronder samengevat én leest u in de publicatie: Milieu(barometer)trends van overheidskantoren.

Uit de analyses van de Milieubarometers en de gesprekken met de betreffende overheden komen drie trends naar voren.

  • De aandacht voor het thema vervoer groeit.
    • De milieubelasting van vervoer lijkt in de individuele Milieubarometers toe te nemen. Dat komt doordat vervoer steeds nauwkeuriger en completer wordt ingevuld.
  • Met afvalscheiding worden flinke vorderingen gemaakt.
    • Een scheidingspercentage van meer dan 80% blijkt in de praktijk goed haalbaar.
  • Digitalisering leidt tot forse vermindering van papiergebruik.
    • Organisaties realiseerden besparingen van 20% resp. 70% op het papierverbruik.

De analyse van de trends en de uitgevoerde succesvolle maatregelen en de resultaten daarvan kunt u teruglezen in "Milieu(barometer)trends van Overheidskantoren". De beschreven maatregelen variëren van gedragsverandering door bewustwording tot investeringen in energiebesparende installaties en duurzame voertuigen.

Wilt u volgend jaar deelnemen aan de Benchmark en/of het Netwerk Duurzame Bedrijfsvoering Overheden? Neem dan contact op met Stichting Stimular (mail@stimular.nl, 010-238 28 28) of bekijk voor meer informatie de Netwerkpagina.