Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bestrijdingsmiddelen

De Milieufederatie Zuid-Holland heeft in oktober 2001 een enquête over het gebruik van bestrijdingsmiddelen gehouden onder de gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Uit de antwoorden van de 58 gemeenten die de enquête ingevuld hebben bleek dat er gemiddeld1 3,4 liter per hectare openbare groen per jaar gebruikt is.
Het totaal jaarlijks gebruik is ruim 23.000 liter. Ruim 20% van de gemeenten gebruikt geen of bijna geen chemische bestrijdingsmiddelen. Uit het onderzoek bleek dat enkele gemeenten verboden bestrijdingsmiddelen gebruikten. Na een verzoek van De Zuid-Hollandse Milieufederatie zijn deze gemeenten hiermee gestopt.

1 Bij de berekening van het gemiddelde zijn de grootste twee verbruikers van bestrijdingsmiddelen weggelaten (Vianen (94,6 liter per hectare openbaar groen) en Bernisse (87,5 liter per hectare openbaar groen).