Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Grote spreiding energiegebruik overheidskantoren: good-housekeeping blijkt belangrijker dan techniek

Stichting Stimular voert in het kader van het kennisplatform Duurzame Bedrijfsvoering Overheden al meer dan 10 jaar de benchmark overheidskantoren uit met de Milieubarometer. De verwachting was dat grote kantoren efficiƫnter met energie zijn dan kleine kantoren, en ook dat duurzame kantoorpanden (met A-label en WKO-installatie) zuiniger zijn. Beiden ziet Stimular niet terug in de verbruikscijfers. Ook blijkt dat de spreiding in energieverbruik per vloeroppervlak erg groot is. Ofwel voor een laag energieverbruik is good housekeeping veel belangrijker dan een goede techniek.

Grote spreiding gebouwgebonden energieverbruik kantoren

Analyse van 50 Milieubarometers van overheidskantoren laat een grote spreiding zien in het gebouwgebonden energieverbruik per m2 (zie afbeelding 1.). Een groot kantoor heeft een gemiddeld gebouwgebonden energieverbruik van 1,07 GJ per m2. Bij een klein kantoor is dat 0,94 GJ per m2. Grote kantoren zijn dus minder zuinig, anders dan je zou denken. De grote spreiding is niet te verklaren met de gebouwkenmerken als gebouwleeftijd en energielabel. De oorzaak moet dus liggen in verschillen in good housekeeping.

Gebouwen met WKO scoren beter

Het gebouwgebonden energieverbruik is duidelijk lager wanneer WKO wordt ingezet. Tegelijk zijn er ook veel, vooral kleine, kantoren die nog beter presteren zonder de inzet van WKO (zie afbeelding 1). Een kantoor zonder WKO kan dus ook heel zuinig zijn. Dat niet alle kantoren met WKO zuinig zijn duidt erop dat er nog veel besparingskansen liggen.

Energielabel heeft weinig effect

Van acht deelnemende kantoorgebouwen is het energielabel bekend. In afbeelding 2. is het gebouwgebonden energieverbruik per fte afgezet tegen het energielabel van het gebouw. Een goed label (A of B) scoort niet significant beter dan een heel slecht label (F). Gebruiksaspecten hebben blijkbaar meer invloed op het energieverbruik dan technische aspecten. In eerder onderzoek van TNO (Energielabels en het gemeten energiegebruik van utiliteitsgebouwen, TNO, 2013) en het CFPB (Gebruikersinvloed energieverbruik kantoorgebouwen, hoe energie te besparen op kantoor, 2014) is al geconstateerd dat het inregelen en het beheer van installaties, gedrag en het comfortniveau meer invloed hebben op het energiegebruik in een gebouw dan het label. Hier liggen nog enorme besparingskansen

Onderzoeksgroep

Stimular heeft onderzocht in hoeverre het gebouwgebonden energieverbruik verschilt tussen een klein en een groot kantoor, wat de invloed is van het energielabel en van duurzame warmteopwekking. Hiervoor zijn de ingevulde Milieubarometergegevens van 50 overheidskantoorgebouwen geanalyseerd (34 gemeenten, 3 omgevingsdiensten, 2 provincies en 11 rijksoverheden). Achttien contactpersonen van de betrokken organisaties hebben aanvullend een vragenlijst ingevuld over het energielabel, de installaties en eventuele bijzondere omstandigheden, zoals leegstand. De kantoren zijn ingedeeld in kleine en grote kantoren met de grens op 5.000 m2.

Bron

De Milieubarometerbenchmark is uitgevoerd door Stichting Stimular. Via de link vindt u meer informatie over ons en ondersteuning die we u kunnen bieden bij verduurzaming van de eigen organisatie.