Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaamheidsbeleid

Milieuzorg is het nemen van maatregelen om de milieubelasting van activiteiten te beheersen en zo mogelijk te verminderen. Duurzaamheidsbeleid zorgt ervoor dat dit systematisch en controleerbaar gebeurt.
Plannen Uitvoeren Verbeteren Monitoren Nulmeting

Stappenplan Duurzaamheidsbeleid

Dit deel van de site beschrijft de basis van een duurzaamheidsbeleid, gebaseerd op de cirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act). De kern daarvan is de beleidscyclus: Stel doelen, maak een plan, voer het plan uit, evalueer het resultaat, stel je doelen bij etc. De beleidscyclus is aangevuld met de de instapfase: de nulmeting.

Het schema hierboven geeft de samenhang weer tussen de verschillende stappen. Via het schema kunt u doorklikken naar onderdelen van het systeem. Voor ieder onderdeel van het systeem vindt u één of meer voorbeelden hoe gemeenten dat hebben vormgegeven, zoals een milieubeleidsverklaring of een milieuregistratie. Als u deze cirkel jaarlijks blijft doorlopen wordt milieuzorg een steeds terugkerend onderdeel van de activiteiten.

Keuzes

Iedere overheidsinstantie maakt zijn eigen keuzes wat betreft de reikwijdte van milieuzorg en de investeringen in tijd en geld. Het is belangrijk om het duurzaamheidsbeleid aan te passen aan de organisatiespecifieke situatie. Het is dus niet de bedoeling om de hier gegeven beschrijving van een duurzaamheidsbeleid klakkeloos over te nemen. Laat u inspireren. Meer over de keuzes vindt u in aanpak milieuzorg, een apart onderdeel van deze site.

Voorbeelden