Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

KAM

Een duurzaamheidsbeleid is goed te combineren met managementsystemen voor arbozorg of kwaliteitszorg. In bedrijven is het heel gewoon om Kwaliteitszorg te integreren met Arbo en Milieu. Zeker als er voor een van de onderwerpen al een goed functionerend zorgsysteem is kan het veel voordelen bieden om milieuzorg daarbij aan te laten sluiten.

Voordelen van de integratie van kwaliteit, arbo en milieu zijn:
  • Voorkomen van dubbel werk. Zaken die dan bijvoorbeeld gezamenlijk gedaan kunnen worden zijn: het inventariseren van de bedrijfsvoering, het opstellen van procedures, het monitoren van de resultaten, het schrijven van een jaarverslag, het doorlichten van het systeem (auditen) en het beheren van de documentatie.
  • Helderheid voor de werkvloer: gecombineerde werkinstructies in plaats van aparte werkinstructies voor arbo en milieu.
  • Afstemming van kwaliteit, arbo en milieu zodat conflicten in de uitvoering voorkomen worden. Een voorbeeld is de archiefeis die wordt opgelegd aan bepaalde documenten bij overheden en de wens om milieuvriendelijk papier te gebruiken. In 2002 waren er slechts enkele papiersoorten die vodeden aan de archiefeis, waardoor het moeilijk was om een milieuvriendelijke papiersoort die voldoet aan de archiefeis te kiezen. Inmiddels is er veel meer papier verkrijgbaar dat aan de archiefeis voldoet. Wel blijkt het gebruik van lichter papier (75 gram) nog vaak in strijd met de archiefwet.
  • Als één van de systemen goed draait, kunnen de andere KAM onderwerpen daarvan profiteren door na te gaan in hoeverre de structuur gekopieerd kan worden of zelfs geïntegreerd.
  • Er is vaak een sterke overlap in betrokken personen tussen Arbo en Milieu zoals bij inkoop en gebouwbeheer. Dat betekent dat integratie van Arbo en Milieu meestal een efficiencywinst zal opleveren.