Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rotterdam maakt zwembaden groener

Rotterdam start met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden. Het pilotproject dat onderdeel is van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’. In het pilotproject wordt gestart met de zwembaden aangezien deze grootverbruikers zijn van energie en water. Dit leidt tot een verlaging van bijna 2000 ton minder CO2 uitstoot per jaar en een verhoging van de water- en luchtkwaliteit van de baden. Doel is om op termijn al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, bestaande uit 1500 gebouwen, duurzaam te maken. Naast zwembaden gaat het hierbij onder meer om sporthallen, scholen, musea en theaters.

Minder energie en beter water

Voorbeelden van de energiebesparende maatregelen zijn het aanbrengen van ECO-verlichting en warmtepompen, optimaliseren van HR en VR ketels, isolatie van glijbanen, aanwezigheidsdetectie en het afdekken van zwembadbassins. De komende 10 jaar levert dit een besparing op de energiekosten van 34% ten opzichte van de energierekening van 2009. Dit komt neer op een bedrag van € 3,4 miljoen Netto Contante Waarde, waaruit de investeringen voor nieuwe energiebesparende maatregelen worden bekostigd.

Besparingen op een rij

In totaal wordt 43% minder gas, 24% minder elektriciteit, 35% minder warmte en 9% minder water verbruikt. Deze besparing in energieverbruik heeft een verlaging van de CO2 uitstoot van bijna 2000 ton per jaar tot gevolg. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van circa 500 Rotterdamse woningen. De totale onderhoudskosten in de zwembaden gaat de komende 10 jaar met 15% omlaag, in totaal 1,1 miljoen euro Netto Contante Waarde. Door het vergroenen van de zwembaden gaat de hoeveelheid chloor in het water omlaag. Hierdoor wordt het prettiger voor veel CARA patiënten om er te zwemmen en hebben bezoekers minder last van ogen en huidirritatie.

Kosten en baten

De energiebesparende maatregelen worden getroffen volgens het zogeheten ‘Building Retrofit concept’. Dit concept is gebaseerd op het realiseren van energie- en waterbesparing over een bepaalde periode, waarbij de investering wordt betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende die looptijd. De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van 10 jaar. Het contract, het zogenoemde Onderhouds- en Energieprestatiecontract, dat de gemeente nu afsluit met Strukton is het eerste van zijn soort in Nederland en op maat gemaakt door naast energiebesparing en CO2-reductie, ook de elementen onderhoud beheer, kwaliteit en comfort te integreren.

Bron en aanvullende informatie: http://www.rotterdam.nl/groenegebouwen