Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Financiering

Om milieuzorg uit te voeren zijn menskracht en investeringen nodig. De vraag is vaak: wat kost het, waaruit wordt wat betaald en waar vloeien besparingen heen? Verschillende geldstromen spelen een rol.

Inhoud

Uitgaven

 • arbeidstijd;
 • externe ondersteuning zoals certificering;
 • investeringen;
 • duurder maar milieuvriendelijker materiaal.

Besparingen

 • lager verbruik van energie, water, grondstoffen, voertuigbrandstof, etc.;
 • (collectief) aanbesteden waarbij milieucriteria een rol spelen;
 • het voorkómen van risico's die anders geld zouden kunnen kosten (bodemsanering, dwangsommen wegens het niet naleven van vergunningen, verplaatsen van verkeerd geplaatst plofhok). Het kwantificeren van het financiële voordeel hiervan is moeilijk.

Terugverdientijden

Milieuhandhavers kunnen verplichten om alle gebouwgebonden energiebesparende investeringen uit te voeren die een terugverdientijd van maximaal vijf jaar hebben. Hanteer dus minstens deze norm, of scherp hem aan door bijvoorbeeld tien jaar terugverdientijd te hanteren. De gemeente Den Haag gaat zelfs uit van de gehele levensduur van een gebouw.

Voor afvalscheiding geldt dat (niet-gevaarlijke) afvalstromen gescheiden moeten worden als de meerkosten van de scheiding niet meer dan €45 per ton afval bedragen. Gelukkig levert afvalscheiding vaak geld op, omdat gescheiden stromen vaak goedkoper (of zelfs gratis) zijn dan ongesorteerd afval.

Praktijk

 • Lokale overheden slaan handen ineen voor klimaat.
 • Breda kiest voor kosteneffectieve aanpak bij verduurzaming vastgoed.
 • De ervaring bij enkele middelgrote organisaties (gemeenten Hilversum, Haarlem en Nieuwegein) leert dat er één fte beschikbaar moet zijn, voor de coördinatie van interne milieuzorg (inclusief opstellen van actieplannen, rapportage, monitoring, analyse, overleg, communicatie, audits, etc). In de praktijk is de milieuzorgcoördinator vaak ook nauw betrokken bij het energie/klimaatbeleid en/of bij duurzaam inkopen.
 • In Doesburg wordt geld dat verdiend is met acties, gebruikt voor volgende acties.
 • De gemeente Doetinchem heeft de kilometervergoeding voor automobilisten verlaagd. Met de behaalde besparing zijn andere voorzieningen binnen het vervoer gefinancierd.
 • Gebruik andere projecten om milieuzorg vorm te geven. Voorbeeld: gemeenten die geld voor klimaatbeleid krijgen, kunnen dat inzetten voor hun eigen energiebeheer en duurzame energievoorziening. Deze aanpak moet dan wel verankerd worden in de organisatie.
 • Kies voor slimme financieringsconstructies. Rotterdam koos voor het "Building Retrofit concept" bij de financiering van de verduurzaming van zwembaden.

Tips

 • Maak een onderscheid in benodigde uren en investeringskosten.
 • Maak zichtbaar hoeveel werk milieuzorg kost.
 • Bekijk investeringen en opbrengsten ten opzichte van de gewone gang van zaken.
 • Weeg opbrengsten en kosten van bepaalde activiteiten tegen elkaar af.
 • Laat milieuzorgtaken zoveel mogelijk aansluiten bij iemands bestaande takenpakket. Dan is er zo min mogelijk extra budget voor nodig.
 • Zorg dat er voor gebouwen onderhoudsplannen zijn met tijdstippen van vervanging, dan is er duidelijkheid over het beschikbare budget.
 • Start met goedkope maatregelen die veel besparing opleveren. Gebruik (geschatte) financiële besparingen van deze maatregelen voor andere milieuzorg-activiteiten die geld kosten. Dit gebeurt in diverse gemeenten, bijvoorbeeld in Doetinchem. Lees meer …