Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Draagvlak

Draagvlak is een van de belangrijkste voorwaarden voor de continuïteit van milieuzorg in de organisatie. Draagvlak voor milieuzorg betekent dat men gemotiveerd is om er aan mee te werken. Dit ontstaat echter niet vanzelf. Meestal moet motivatie worden gekweekt en weerstanden worden weggewerkt bij zowel medewerkers als het bestuur en management.

Aanbevelingen voor het creëren van draagvlak

Hieronder een verzameling aanbevelingen gebaseerd op ervaringen uit de praktijk:

Toon het belang van milieuzorg

Laat zien aan het bestuur en het management wat de risico's zijn als er niet voldoende structurele aandacht wordt besteed aan milieuzorg. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Overtreding van de wet
 • Aansprakelijkheid bij calamiteiten
 • Niet voldoen aan nationaal beleid
 • Afnemende geloofwaardigheid (voor bedrijven)
 • Met milieu samenhangende Arbo- en veiligheidsrisico's
Laat ook zien welke voordelen er zijn:
 • Efficiencywinst
 • Kostenbesparingen
Bij het onderdeel ad-hoc of systeem kunt u meer lezen over de voordelen van een duurzaamheidsbeleid.

Koppel resultaten terug

Laten weten wat de resultaten van een inspanning zijn, vergroot de motivatie. De afdeling communicatie kan bij de uitvoering hiervan ondersteunen. De registratie van hoeveelheid èn kosten van bijvoorbeeld energie, water, afval en vervoer geeft een goed idee van de opbrengsten van de milieuzorginspanningen. Een registratie en een milieujaarverslag vormen een goede basis voor de terugkoppeling van resultaten, naar medewerkers, managementteam en bestuur.

Zoek synergie

Ga uit van bestaande structuren, dan kost milieuzorg minder inspanning en wordt het onderdeel van de algemene gang van zaken. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van:
 • Elementen van de beleidscyclus; maak bijvoorbeeld geen apart GIM-actieplan, maar laat het onderdeel uitmaken van een KAM-programma of milieujaarprogramma.
 • Arbozorgsysteem
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Bestaande overlegstructuren en communicatiemiddelen
 • Bestaande inkooprichtlijnen, waar milieuaspecten in opgenomen kunnen worden.

Zorg dat mensen tijd hebben voor hun taak

Motivatie en enthousiasme worden vaak in de weg gezeten door een gebrek aan tijd. Men wil wel maar de tijd is er niet voor. Hier hangt het benoemen van taken mee samen. Als taken niet benoemd zijn en er geen tijd voor is gereserveerd, kan dat niet alleen ten koste gaan van de praktische werkbaarheid; maar doordat er geen tijd of taak is wordt ook de indruk gewekt dat het niet belangrijk is.

Nog wat tips om draagvlak te krijgen en te houden:

 • Communiceer over duurzaamheidsacties.
  • Gemeente Heerlen doet mee aan pilot Europees project: Engage!
 • Organiseer een leuk evenement over duurzaamheid
  • Gemeente Renkum organiseert duurzaamheidsmarkt voor medewerkers en raadsleden: Renkum kleurt groen
 • Zorg dat acties acceptabel zijn voor de medewerkers en de doelen realistisch en haalbaar zijn.
 • Sluit aan bij de activiteiten en ervaringen van de medewerkers en begin dus niet gelijk over 'het duurzaamheidsbeleid' of de ISO norm.
 • Belast medewerkers niet met zaken die ze niet nodig hebben.
 • Stel een werkgroep met leden uit de hele organisatie in. Deze zorgt voor contact met de de verschillende organisatieonderdelen en signaleert wensen en problemen. Bovendien is er daarna een goede ingang voor het uitvoeren van initiatieven.
 • Voorkom verlies van draagvlak door klachten serieus te behandelen en samen met de betreffende persoon te komen tot voorstellen voor verbetering. Maak daarom een standaard beschrijving voor de afhandeling van klachten en zorg dat er regelmatig gecontroleerd wordt of alles goed is afgehandeld.
 • Breng een wedstrijdelement aan in het doorvoeren van energiebesparende maatregelen of neem deel aan een landelijke wedstrijd. Lees verder...