Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Certificering

De meningen van gemeenten over certificatie lopen sterk uiteen.
De belangrijkste nadelen van certificering zijn:
 • Je moet alle onderdelen van het milieuzorgsysteem hebben ge├»mplementeerd;
 • Het is een blijvende extra kostenpost.
Voordelen zijn:
 • Uitstraling;
 • Nieuwe bezems vegen schoon, een onafhankelijk oordeel;
 • Het is een goede stok achter de deur om het systeem draaiende te houden;
 • Aantoonbaar dat je een werkend milieuzorgsysteem hebt.

ISO 14.001, EMAS en deze site

Er zijn twee gangbare internationaal geaccepteerde standaards voor een milieuzorgsysteem. Dat zijn ISO 14.001 en EMAS. Het belangrijkste verschil tussen die twee is dat EMAS een milieujaarverslag eist en ISO 14.001 niet.

ISO 14.001, EMAS en het stappenplan van het milieuzorgsysteem op deze site volgen de structuur van Plan-Do-Check-Act (de cirkel van Deming). Veel van de op deze site beschreven onderdelen zijn dan ook geschikt om te voldoen aan de eisen die ISO 14.001 stelt. Deze site streeft echter niet na om een complete ISO 14.001 handleiding te geven. Doel is te stimuleren dat gemeenten de onderdelen van milieuzorg die voor hen relevant zijn eruit kunnen pikken en zo gestimuleerd worden hun eigen milieuzorgsysteem te bouwen.

Voorbeelden

Er zijn diverse overheden ISO 14001 gecertificeerd. De meesten daarvan zijn ministeries (o.a Buitenlandse Zaken). Van de volgende provincies zijn ondersteunende diensten gecertificeerd:
 • 35 vestigingen van de Provincie Antwerpen.
 • gemeenschappelijke dienst van de provincie Noord-Brabant
 • facilitaire dienst van de provincie Zuid-Holland.
Er zijn ook enkele gemeenten die geheel of gedeeltelijk ISO 14001 zijn gecertificeerd.
 • Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam
 • Utrecht (Stadswerken, afdeling Reiniging en Inzamelen)
 • Wageningen (facilitaire zaken)
 • Den Bosch (startte met hele gemeente, in 2007 beperkt tot enkele gemeenteonderdelen waaronder: Ingenieursbureau, Weenergroep en de Afvalstoffendienst)
 • Maasdonk (werf)
 • Groningen (milieudienst Groningen, afd. afvalverwerking)
 • Nieuwegein (sector Stadsontwikkeling en beheer)

Verwijzingen

 • sccm. Op deze site kunt u meer vinden over certificeren van milieuzorgsystemen. De site geeft ook een overzicht van in Nederland gecertificeerde bedrijven en instellingen.