Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Borging

In veel gemeenten wordt milieuzorg niet geborgd. Het risico is groot dat milieuzorg dan afhankelijk is van de inzet van een enthousiaste milieucoördinator. Het wordt geen onderdeel van de bedrijfsvoering.

Borging van het duurzaamheidsbeleid zorgt ervoor dat gemaakte afspraken ook in de toekomst worden nagekomen en dat (gedrags)veranderingen worden vastgehouden.

  • Leg taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV's) vast, bijvoorbeeld in personeelsdossiers, zodat ze terugkomen bij functioneringsgesprekken en personeelswisselingen.
  • Zorg voor een goede mondelinge en schriftelijke communicatie. Het onderzoek over effectieve communicatie geeft meer informatie hierover.
  • Leg het opleiden en trainen van mensen vast in een opleidingsplan.
  • Neem milieuaspecten mee in een noodplan, zodat in noodsituaties risico's geminimaliseerd worden.
  • Stel checklists op voor de aanwezigheid en het goed functioneren van technische voorzieningen (lekbakken, sensoren, gebruiksaanwijzingen, etc.).
  • Regel zaken via onderhoudscontracten, bijvoorbeeld het legen van een slibvangput en het onderhoud van de klimaatinstallatie.
  • Leg de gang van zaken vast. Het is handig als in ieder geval de hoofdlijnen van het duurzaamheidsbeleid op papier staan, zoals de jaarcyclus en wie daarin wat voor taken in heeft. Onderdelen van het duurzaamheidsbeleid en activiteiten op de werkvloer kunt u beschrijven in procedures. Wees kritisch: leg alleen procedures en instructies vast die niet vanzelf goed gaan. Los problemen of risico's liever op door het ophangen van bordjes of bijvoorbeeld het verplaatsen van een lekbak, in plaats van weer een procedure.
  • Controleer of alles wel loopt zoals de bedoeling is.
  • Houd bij wat voor acties wel of niet zijn uitgevoerd. Een eenvoudig milieujaarverslag of een milieuactielijst voorkomt dat maatregelen telkens weer onderzocht en afgewezen worden.

Kijk ook bij "uitvoeren van milieuzorgactiviteiten"