Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Afbakening

Bij het opzetten van een duurzaamheidsbeleid is het belangrijk te bepalen wat er onder het duurzaamheidsbeleid valt en eventueel een fasering hierin. Het is goed mogelijk om een duurzaamheidsbeleid te starten bij een gemeenteonderdeel en dat later uit te breiden. Ook voor de andere afbakeningen is een groeimodel mogelijk. Er kan afgebakend worden:

in de breedte

Welke onderdelen van de gemeentelijke organisatie vallen onder het systeem?

in de hoogte

Welk niveau van milieuzorg streeft de gemeente na voor de verschillende onderdelen. Is voldoen aan de vergunning voldoende of is ISO 14.001 het doel?

in de lengte

Welke activiteiten worden meegenomen? Alleen gebouwbeheer en inkoop of ook vervoer, het maken van beleid en uitbestede activiteiten?

Voor ISO 14.001 certificatie is het noodzakelijk dat de inventarisatie van milieubelasting zich uitstrekt tot alle producten, diensten en activiteiten van de organisatie. Daarna kan wel beargumenteerd gekozen worden welke aspecten en diensten (voorlopig) niet mee worden genomen in het systeem.

Milieuzorg is deel van een Duurzame Bedrijfsvoering

Milieuzorg is een onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Want in een duurzame bedrijfsvoering wordt zowel rekening gehouden met milieu als met sociale en maatschappelijke aspecten. Lees verder over milieuzorg als onderdeel van MVO.