Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Ad hoc of systeem

Een duurzaamheidsbeleid is een instrument om milieuzorg op een structurele manier in te passen in de organisatie. Milieuzorg omvat alle activiteiten die gedaan worden om de belasting van het milieu te beperken.

Voordelen van een duurzaamheidsbeleid

Overheden voeren diverse argumenten aan waarom zij overgaan van ad-hoc milieuzorg naar een duurzaamheidsbeleid en waarom ze er tevreden over zijn:
 • stimuleert tot het stellen van prioriteiten zodat de acties worden ondernomen die het meest zinvol zijn.
 • eenvoudiger voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • de voorbeeldfunctie. Als je van bedrijven eist dat ze een bedrijfsmilieuplan moeten opstellen en audits moeten uitvoeren, moet je zelf het goede voorbeeld geven. (Voorbeeld van Borsele).
 • met een zorgsysteem kun je laten zien dat je je werk zo goed mogelijk probeert te doen.
 • een zorgsysteem verbetert de efficiency in de organisatie doordat je veel leert over de organisatie en veranderingen makkelijker door te voeren zijn.
 • een zorgsysteem zorgt voor continuïteit. Een nieuwe milieucoördinator en andere medewerkers zijn heel snel op de hoogte van het functioneren van de organisatie.
 • een zorgsysteem is de basis voor continue verbetering.
 • er wordt gecontroleerd of de acties goed zijn uitgevoerd.

Risico's duurzaamheidsbeleid

Hierboven klinkt het alsof het opzetten van een duurzaamheidsbeleid alle problemen oplost. Dat kan wel, maar gaat niet automatisch. Daarom hier enkele nadelen/risico's bij het invoeren van een duurzaamheidsbeleid:
 • werkt alleen goed als het voldoende prioriteit krijgt, serieus genomen wordt en gezien wordt als een kans om de organisatie te verbeteren.
 • moet onderhouden worden.
 • goede milieuzorg kost investeringen in tijd (en dus geld). Dat kan wel worden terugverdiend met besparingen, efficiënter werken en minder ongelukken, maar er zal eerst geïnvesteerd moeten worden.