Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Stimular ontwikkelt aanpak Slim Duurzaam Inkopen

Goed inkopen is een serieuze opgave. Inkopers moeten letten op kosten, garanties, voorwaarden en aanbestedingsregels. En om de wereld duurzamer te maken, moeten de ingekochte producten en diensten ook nog aan duurzaamheidseisen voldoen. Voor productgroepen die veel worden ingekocht door overheden zijn minimum duurzaamheidseisen beschikbaar. Van inkopers bij overheden wordt verwacht dat zij een stap verder gaan. Maar hiervoor zijn nauwelijks praktische handvatten beschikbaar. Daardoor worden kansen gemist om de milieubelasting van producten en diensten terug te dringen. Stimular ontwikkelde een generieke aanpak “Slim duurzaam inkopen”.

Slim duurzaam inkopen

Slim duurzaam inkopen is het selecteren of belonen van marktpartijen die systematisch werken aan de vermindering van de milieubelasting van hun bedrijf. Het kan worden toegepast door inkopers, facilitair managers en gebouwbeheerders. Met deze aanpak worden bij inkoop en aanbestedingen marktpartijen geselecteerd of beloond die systematisch werken aan de vermindering van de milieubelasting van hun bedrijf. Bij de meeste productgroepen leidt een milieubewuste bedrijfsvoering van de leverancier of inschrijver tot een significante reductie van de milieubelasting van de geleverde producten of diensten.

Pijlers van milieubewust ondernemen

Met welke criteria stelt u vast of potentiële leveranciers systematisch werken aan verminderen van hun milieubelasting? U formuleert criteria die gericht zijn op één of meerdere pijlers van milieubewust ondernemen:

  • Inzicht in verbruikscijfers en milieubelasting
  • Intentie om milieubelasting of CO2-uitstoot te verlagen
  • Resultaten in termen van milieuwinst of CO2-reductie
  • Communicatie over milieubewust ondernemen

Criteria in plaats van certificaten

Veel inkopers vragen bij duurzaam inkopen naar certificaten zoals ISO 14001 of de CO2-Prestatieladder omdat dit de controle van de inschrijvingen makkelijk maakt. Maar vaak gebeurt dit op een manier die juridisch ter discussie staat: men vraagt het certificaat in plaats van het beschrijven van de criteria die aan het certificaat ten grondslag liggen. Op deze manier worden bedrijven gedwongen om certificaten te halen die vaak duur zijn, niet altijd toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf of buitensporige inspanningen vragen ten opzichte van de grootte of aard van de inkoopopdracht.

Om dit probleem te omzeilen bevat de aanpak Slim duurzaam inkopen een pakket van criteria die direct bruikbaar zijn in bestekken of documenten voor leveranciersselectie. Door te werken met criteria kunnen bedrijven op een zelf gekozen manier aantonen dat ze aan criteria voldoen.

Voordelen van Slim duurzaam inkopen

Slim duurzaam inkopen is toepasbaar op vrijwel alle productgroepen. De aanpak is bruikbaar voor leveranciersselectie en aanbestedingen gericht op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De inkoper selecteert één of meerdere criteria uit het voorgestelde pakket en kan zo het niveau van de eisen en wensen afstemmen op het verwachte niveau van de leveranciers en inschrijvers.

De aanpak is opgesteld met hulp van de gemeenten Amsterdam, Breda, Rotterdam, Utrechtse Heuvelrug, en werkmaatschappij Duivenvoorde.

Bron en volledige artikel: Stichting Stimular: Aanpak Slim Duurzaam Inkopen en Ondersteuning bij duurzaam inkopen