Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Aanpak Milieuzorg

Door Interne Milieuzorg niet systhematisch op te zetten, kunnen problemen ontstaan bij de uitvoering. Op dit deel van de site vindt u tips uit de praktijk voor het opzetten, aanpassen of vernieuwen van Interne Milieuzorg waarmee u deze problemen kunt voorkomen. Er worden vragen beantwoord over de randvoorwaarden voor de aanpak. Dit deel van de website beschrijft een algemene aanpak van milieuzorg: zoekt u specifiek een aanpak voor bijvoorbeeld de CO2-neutrale organisatie of duurzaam inkopen, dan vindt u deze bij thema's en activiteiten. Een beschrijving van (onderdelen van) een Duurzaamheidsbeleid, vindt u bij Duurzaamheidsbeleid.

Ad-hoc of systeem?

Overheden voeren diverse argumenten aan waarom zij overgaan van ad-hoc milieuzorg naar een duurzaamheidsbeleid en waarom ze er tevreden over zijn. Lees verder...

Afbakening

Bij het opzetten van een duurzaamheidsbeleid is de afbakening heel belangrijk. Afbakening wat betreft het deel van de organisatie, afbakening in de ambitie en afbakening in de onderwerpen. Lees verder...

Draagvlak

Als er draagvlak is voor milieuzorg betekent dat men is gemotiveerd om er aan mee te werken. Meestal echter gaat dit niet vanzelf en moet er weerstand worden weggewerkt. Lees verder...

Organisatie

De keuze voor de plek van een milieuzorgco├Ârdinator in de organisatie is erg belangrijk. Maar ook de manier waarop andere medewerkers worden betrokken bij milieuzorg maakt uit.Lees verder...

Borging

Hoewel documentatie veel kan opleveren is het erg belangrijk om maat te houden. Er zijn ook andere manieren om milieuzorg te borgen. Een duurzaamheidsbeleid moet geen papieren tijger worden.Lees verder...

Certificering

Wat kost het en wat levert het op? Lees verder...

Financiering

Voor het onderhouden van een duurzaamheidsbeleid en voor het uitvoeren van acties is geld nodig, hoewel het zichzelf vaak kan terugverdienen. Lees verder...

KAM

Milieuzorg kan geïntegreerd worden met kwaliteits- en arbozorg. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen en wat levert het op. Lees verder...

Rapportage

Neem Milieuzorg mee in het jaarverslag. Zie het voorbeeld van de Jaarverslag Milieuadviesdienst Friesland 2011.