Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Werf

Veel gemeenten hebben een werf, maar wat er op die werf gebeurt, verschilt van gemeente tot gemeente.
  • afvalbrengstation
  • opslag straatmeubilair en bestratingsmateriaal
  • kantoor
  • opslag en/of onderhoud voertuigen
  • opslag gereedschap voor groenvoorziening en/of bestrating en/of grondwerk
Voor afvalinzameling/reiniging, groenvoorziening en GWW zijn aparte pagina's geschreven. Daarom beperken we ons op deze pagina tot informatie die zich specifiek richt op een 'werf' als locatie:

Aanvullingen?

Heeft u een mooie nulmeting van milieuzorg op een werf of een plan van aanpak, geef het ons door! Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.