Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rotterdamse theaters zetten zich in voor groenere theaters

In het project Groen Theater heeft een groot aantal de Rotterdamse theaters zich - naar inspiratie van het Londense initiatief 'Green Theatre' - verenigd om gezamenlijk hun CO2-uitstoot te reduceren en de bedrijfsvoering te vergroenen

Unieke samenwerking

De Rotterdamse samenwerking vormde de opmaat voor het formuleren van individuele ambities per theater, waarmee het gezamenlijk traject is afgesloten. Duurzaamheid is bij diverse Rotterdamse theaters inmiddels stevig verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. De theaters leveren zo een bijdrage aan de bewustwording bij het publiek en de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), namelijk: 50% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en 100% klimaatbestendigheid in 2025.

Groenste schouwburg

Zo heeft Concert- en Congresgebouw de Doelen in 2010 het internationale milieucertificaat Green Key ( www.greenkey.nl) behaald en is de Rotterdamse Schouwburg hard op weg de Groenste Schouwburg van Nederland te worden. WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie, heeft zijn nieuwe locatie recent verbouwd volgens de principes van Superuse waarbij oude materialen creatief worden hergebruikt. Initiatiefnemer en projectleider Femke Bouwer heeft het traject begeleid met ondersteuning van de dKC en RCI.

Duurzame mobiliteit

Enkele studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben hun afstudeerscriptie aan het Groene Theater-project gewijd. Onder begeleiding van de projectleider hebben zij bij LantarenVenster en Theater Zuidplein onderzoek gedaan naar Duurzaam Inkopen en Duurzame Mobiliteit

Doe een quickscan

Zelf een quickscan doen kan met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Lees meer over het Groene Theater en over de deelnemende theaters op www.rotterdam.nl/groentheater of neem contact op met Femke Bouwer.

Downloads:

  • Groen Theater in 9 stappen
  • 50 tips voor een groener theater
  • de Londense brochure "Green Theatre" met praktische tips om energie te besparen
  •