Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Energieplan zwembad gemeente Zeist zorgt voor 52% CO2 afname

De eerste resultaten van de energiemaatregelen in zwembad Dijnselburg in Zeist stemmen positief. In de periode van augustus tot en met december 2011 is de CO2-uitstoot gereduceerd met 52% in vergelijking met de jaren 2008 tot en met 2010. Concreet betekent dat een besparing op de energie-inkoop van € 90.000 ten opzichte van 2010 (uitgaande van de energieprijzen in 2009).

Aanleiding voor energiemaatregelen

In 2009 heeft de gemeente Zeist een energiescan laten uitvoeren voor het zwembad. Daaruit vloeiden 49 potentiële maatregelen om het energieverbruik te reduceren. Daarnaast heeft de Milieudienst in januari 2010 het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie in kaart gebracht. Uit deze ‘CO2-footprint’ bleek dat het zwembad verantwoordelijk was voor 21% van de totale CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Dat aandeel kan tot 10% worden teruggebracht.

Goed tussenresultaat

Tijdens de zomer van 2011 heeft in acht weken tijd in zwembad Dijnselburg een omvangrijke technische renovatie plaatsgevonden. De energiemaatregelen variëren van energiezuinige verlichting, afdekking van de zwembaden, nieuwe luchtbehandeling met warmteterugwinning, nieuwe HR-ketels en afstellen van de buitendeuren tot timers op aircosystemen en gescheiden opwekking van warmte voor douchewater. Voor al deze maatregelen is een bedrag geïnvesteerd van € 1,8 miljoen met een verwachte terugverdientijd van 10 jaar.

Resultaat is dat zwembad Dijnselburg het energielabel C heeft ontvangen van het ministerie van VROM, voor aanvang had de accommodatie energielabel F.

Blijvend monitoren

Het resultaat van de tussenmeting over het eerste half jaar na de renovatie, 52% CO2 reductie, stemt positief. Daarbij moet bedacht worden, dat in de periode augustus tot en met december weinig zonne-energie geproduceerd is, dit zal nog toenemen. Om adequaat te kunnen beoordelen of de doelstelling van 60% uitstootreductie wordt gehaald, blijft de gemeente het energieverbruik ook de komende jaren monitoren. Daarbij wordt nog gekeken naar vermindering van het verbruik van chemicaliën en water.

Om volledig inzicht te hebben in het energiegebruik van de accommodatie, heeft de gemeente de inkoopmeters voor gas, water en elektra opgenomen in het gemeentelijk GBS (Gebouwen Beheer Systeem). De tussenrapportage laat zien dat de gemeente op schema zit.

Bron: Gemeente Zeist