Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Zwembad verwarmd door vacuümbuiscollectoren

Bij het openbare zwembad Bosbad in de gemeente Westerveld zijn recent vacuümbuiscollectoren geïnstalleerd die het zwemwater verwarmen. Daarmee heeft Westerveld een primeur in Nederland.

De glazen vacuümbuizen zijn op een zodanige onderlinge afstand geplaatst, dat ze elkaar nauwelijks overschaduwen en optimaal profiteren van de ingestraalde zonnewarmte. Op een beperkt oppervlak wordt daardoor een enorme capaciteit aan zonneboilerwarmte opgewekt. De geïnstalleerde zonnecollectoren zullen circa 60% van de energiebehoefte kunnen dekken. Dit levert een besparing op energiekosten en een vermindering van de CO2-uitstoot van 29.000 kg op jaarbasis op.

Het water uit het bad wordt continu naar een zandfilter gepompt om de waterkwaliteit op peil te houden. Vanuit de zandfilter wordt het water via de warmtewisselaar door de vacuümbuizen gepompt. Het water wordt hier opgewarmd en afhankelijk van het zonvermogen op die dag opgewarmd tot maximaal 28 °C. Dit verwarmde water wordt vervolgens teruggepompt naar het bad. Beneden een badwatertemperatuur van 22 °C of wanneer de collectoren geen warmte geven, worden verwarmingsketels automatisch ingeschakeld.

De benodigde software is via een computer in de technische ruimte te monitoren. De sensoren, die op verschillende plekken in het proces zijn geïnstalleerd, geven de noodzakelijke signalen om het water op de juiste temperatuur te houden en waar nodig bij te sturen.

Bij dit gerealiseerde project wordt de investering binnen 7,5 jaar terugverdiend, is de CO2- uitstoot blijvend aanzienlijk verminderd en is daarna een besparing van 10.000 euro op jaarbasis haalbaar met de huidige gasafname en gasprijs.

Bron: BlikopNieuws