Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bio energiecentrale Tongelreep levert warmte en stroom

Eindhoven heeft een bio-energiecentrale geplaatst in het zwemcentrum de Tongelreep. Per 1 februari 2008 is de centrale in gebruik genomen. In de centrale wordt door verbranding van biobrandstof elektriciteit opgewekt met warmte als restproduct.

De centrale draait op biomassa (gezuiverde dierlijke vetten) zodat er sprake is van een CO2 neutraal kringloopproces. Dit wil zeggen dat de CO2 wordt opgenomen door plantaardige grondstoffen voor de te gebruiken brandstof. Met andere woorden levert de bio energie centrale dus een bijdrage aan een beter milieu.

In totaal wordt per jaar 20.000.000 kWh aan groene stroom opgewekt. Dit komt overeen met de totale inkoop van de gemeente Eindhoven.

De installatie is gebouwd mede dankzij een landelijke subsidieregeling die gedurende tien jaar bijdraagt in de exploitatie.

[Op basis bericht op de website van de Tongelreep en de website over de duurzame energievoorzieningen in de gemeente Eindhoven.]