Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Zonnepanelen laatste grote stap vergroenen zwembad Wasbeek

Sinds het zwembad in 1992 open ging, is er continu geïnvesteerd in verduurzaming en energiebesparing bij zwembad Wasbeek in Sassenheim, (Stiwa). Het zwembad kent bijvoorbeeld een complete wand, die als luchtcollector fungeert. Andere duurzaamheidsmaatregelen lopen uiteen van het werken met led verlichting (bijvoorbeeld onder water in het zwembad) tot het gebruik van waterbesparende douchekoppen en van het isoleren van platte daken tot het hergebruik van meetwater in het zwembad.

Alternatief voor WKK

Toen duidelijk werd dat de WKK-installatie het einde van zijn levensduur had bereikt, ging Stiwa op zoek naar een alternatief. Ze zijn toen overgegaan op een ander warmwatersysteem. Dat is een gasketel met een aantal direct gestookte boilers eraan gekoppeld. Die stoken naar behoefte. Dat levert al flinke besparingen op.

Groene stroom

De optie windmolens is vooralsnog terzijde geschoven. Waar men wél mogelijkheden in zag, was in het beschikbare potentieel aan platte daken op de accommodaties. Daarbij bleek dat ze mooi op tijd waren om aanspraak te maken op de SDE+ subsidie, de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. In totaal worden niet minder dan 1453 zonnepanelen geïnstalleerd. Daarvan komt ruim de helft (768 stuks) op het zwembad. Overige panelen komen op de sportlocaties.

Terugverdientijd 8 tot 9 jaar

Voor de berekening van de rendementen en terugverdientijd klopte Van der Linden bij EE Care aan. Iedereen zegt wel dat zonnepanelen 25 jaar meegaan, maar zolang bestaan ze helemaal nog niet. EE Care rekent met een kilowattuurprijs van 10 cent, dat is gemiddel voor een zwembad. Voor zonne-energie krijgt het zwembad als zij teruglevert aan het net echter maar ongeveer 6 cent per kWh. De investering is met subsidie in 8 of 9 jaar terugverdiend.

Monitoring

De zonnepanelen moeten er voor het eind van het jaar liggen. Daarmee maakt het zwembad weer een forse stap qua duurzaamheid. Het energieverbruik wordt door EE Care op afstand gevolgd. Stiwa krijgt maandelijks een rapportage met informatie over het verbruik. Dat stimuleert de technische dienst om kritisch te blijven kijken.

Lagere entreeprijzen door duurzaamheid

Als een direct uitvloeisel van alle groene besparingen noemt hij het feit dat Stiwa de prijzen richting publiek en gebruikers laag kan houden. Door voor zonnepanelen te kiezen probeert het zwembad de subsidiedruk te verlagen. Stiwa ziet de installatie van de zonnepanelen als de voorlopig laatste grote stap die zijn organisatie kan maken. ‘Maar alle kleine beetjes helpen. Energieneutrale gebouwen hebben de toekomst. En dit mag dan al een wat ouder gebouw zijn: daar kun je nog wel degelijk veel in doen.

Bron: Stiwa