Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen kansrijk met quickscan

Sportverenigingen hebben te maken met bezuinigingen en dalende sponsorinkomsten. Daar bovenop komt nu dat ook de regeling voor teruggave van energiebelasting gestopt is. Het ministerie van VWS heeft daarom een subsidieregeling voor sportverenigingen opgezet. Hierbij krijgen verenigingen 30% subsidie op grote investeringen op het gebied van energiebesparing of duurzame energie. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de investeringen door de vereniging zelf gedaan moeten worden en niet door de gemeente en dat de regeling alleen geldt voor verenigingen die hun eigen energierekening betalen.

Energiescan voor besparingspotentieel

Stimular voerde afgelopen jaren in opdracht van diverse gemeenten tientallen energie- en duurzaamheidsscans uit bij sportverenigingen. Tijdens de scans bleek dat sportverenigingen gemiddeld al € 475 per jaar kunnen besparen met quick wins: maatregelen die (vrijwel) niets kosten en zich daarom direct terugverdienen. Daar boven op komen de grotere investeringen en besparingen, zoals LED-veldverlichting en zonnepanelen. Deze maatregelen komen vanaf 1 januari 2016 in aanmerking voor de subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen. Dergelijke energiescans kunnen met de subsidieregeling deels bekostigd worden. Na de scan is het voor de vereniging duidelijk welke subsidiabele investeringen het meest rendabel zijn.

Excelsior’20 plaatst 130 zonnepanelen

Sportvereniging Excelsior'20 beschikt sinds kort over zonnepanelen. Op het dak van de kantine en de kleedkamers zijn in totaal 130 zonnepanelen aangelegd. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. vindt het van belang dat er sprake is van bewustwording bij de leden van de vereniging. Daarom heeft zij diverse verenigingen in de regio een gratis energiescan aangeboden waarbij Stichting Stimular de energiebesparende maatregelen in beeld heeft gebracht. De eenvoudige maatregelen (quick wins) uit deze scan worden door de vereniging zelf uitgevoerd. Daarnaast heeft Stichting Stimular ook een berekening gemaakt voor de aanleg van zonnepanelen. Dankzij een donatie van het Fonds kon Excelsior’20 de panelen ook daadwerkelijk realiseren.

Meer informatie?

De regeling vindt u hier of op een van de bijeenkomsten die Stimular organiseert voor diverse gemeenten.