Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemiddelde milieubelasting zwembaden in beeld

De gemeentelijke aandacht voor duurzaamheid binnen zwembaden neemt toe. In 2015 maakten 50 zwembaden gebruik van de Milieubarometer en deden 31 zwembaden mee aan de benchmark die Stichting Stimular in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerde. Inmiddels zijn de gemiddelde milieubelasting en kengetallen gepubliceerd.

De 31 deelnemende zwembaden zijn vergeleken op milieubelasting en diverse milieukengetallen. De resultaten van de benchmark laten zien dat de meeste milieuwinst is te boeken op elektriciteit en verwarming. Het verbruik hiervan is het meest milieubelastend. Op ruime afstand volgen het bezoekersverkeer, afval en water en afvalwater.

Verrassend is dat water en afvalwater maar een klein deel (2,5%) van de milieubelasting vormt en dat woon-werkverkeer en bezoekersverkeer gemiddeld meer milieubelasting opleveren dan het watergebruik.

Nieuw ten opzichte van de benchmark uit 2013 is dat de deelnemende groep zwembaden nu ruim twee keer zo groot is. Hierdoor kunnen gemiddelden berekend worden voor drie typen zwembaden: binnen-combi-multifunctioneel. Daarnaast zijn er nu ook voor openluchtbaden milieukengetallen en milieuscores beschikbaar waaraan andere openluchtbaden zich kunnen spiegelen.

De gemiddelden en ranges zijn gepubliceerd op www.milieubarometer.nl. Alle zwembaden kunnen hier zien wat normaal is en beoordelen of ze aan de hoge of de lage kant van de range zitten. Zwembaden die de Milieubarometer invullen , kunnen hun uitkomsten in het instrument vergelijken met het eigen type zwembad (binnen-, openluchtbad etc.).

Milieubarometer

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een zwembad eenvoudig en snel zichtbaar. Deelname aan de Milieubarometer stimuleert zwembaden te werken aan verbetering van de milieuprestaties, energiebesparing en besparing van gerelateerde kosten. Ook in 2016 wordt de Milieubarometer door Vereniging Sport en Gemeenten gratis beschikbaar gesteld. In de VSG-Duurzaamheidskringen Zwembaden kunnen deelnemende zwembaden en gemeenten de resultaten van de Milieubarometer delen en elkaar van kennis en adviezen voorzien om te komen tot verdere verduurzaming.

Bron: Milieubarometer en Stichting Stimular