Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Hergebruik warmte uit rioolwater voor zwembad

Gemeente ’s-Hertogenbosch legt bij zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen zeer speciale rioolbuizen aan. Het gaat om een riothermie-systeem. Dat is een techniek waarbij warmte uit rioolwater wordt gehaald, zoals het spoelwater van het zwembad en het rioolwater van de omliggende woonwijk. Ook benut het systeem de warmte uit de bodem rondom de rioolbuizen.

Verwarming Kwekkelstijn

De warmte, die met aangepaste rioolbuizen wordt gewonnen, wordt direct gebruikt om het binnenbad en ruimtes van zwembad Kwekkelstijn te verwarmen. Dit gebeurt met behulp van een warmtewisselaar en een warmtepomp. In totaal wordt 150 meter van het riool voorzien van riothermie-rioolbuizen. Het is de eerste keer dat riothermie in de gemeente wordt toegepast.

Samenwerking met Spark

Het gaat hier om een proefproject waarbij we samen optrekken met Spark, het nieuwe innovatieplatform voor de gebouwde omgeving. Aan de hand van de ervaringen met Kwekkelstijn wordt onder meer onderzocht hoe riothermie mogelijk bij andere projecten in de gemeente kan worden toegepast.”

Klimaatneutrale gemeente en duurzame waterketen

Riothermie draagt bij aan de doelstelling van 's-Hertogenbosch om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Daarnaast werkt de gemeente aan een duurzame waterketen, waarvan warmte terugwinning uit het riool(water) deel uitmaakt.

Bron: gemeente ’s Hertogenbosch