Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nieuw sportcentrum Dordrecht bespaart 50% op energierekening

In Dordrecht is zaterdag 20 november 2010 het grootste overdekte sportcentrum van Nederland geopend, de Sportboulevard. Het sportcomplex verbruikt 50% minder energie dan vergelijkbare complexen. Dit komt onder andere doordat de warmte die vrijkomt bij het maken van ijs voor de ijsbaan, wordt hergebruikt voor het verwarmen van het zwembadwater, de gebouwen en de horeca. Een en ander is ontwikkeld door het ingenieursbureau Techniplan Adviseurs.

Energiebesparing

De Sportboulevard heeft een oppervlakte van circa 40.000 m2 en is onderdeel van van de nieuwe wijk Gezondheidspark. Het is het eerste complex in Nederland dat op zo’n grote schaal warmte en koude uitwisselt tussen verschillende functies. Met hergebruik van de ijsbaanwarmte wordt 30% energie bespaard, warmteterugwinning uit het zwemwater en de ventilatielucht bespaart nog eens 25%. Warmte en koude die niet nodig zijn, worden onder de Sportboulevard opgeslagen voor gebruik op een later moment. Daardoor kan bij niet-gelijktijdige vraag en aanbod de energie onderling worden uitgewisseld. Warmtepompen zorgen er vervolgens voor dat de gebouwen de warmte en koude op het gewenste temperatuursniveau aangeleverd krijgen. De totale energiebesparing neemt zo flink toe. Tot slot gebruikt de verlichting 30% minder energie dan conventionele verlichting. Energiebesparing op deze drie thema’s geeft een totale energiebesparing van 50%.

Belangrijke stap naar energie- en CO2-besparing

Energiekoppeling van gebouwen en functies is een belangrijke stap naar energie- en CO2-besparing. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. De gemeente Dordrecht heeft in een vroeg stadium van het bouwproject een energiescan laten maken (door Techniplan Adviseurs), waaruit naar voren kwam dat warmte en koude uitwisseling goed mogelijk is. De gemeente geeft hiermee marktpartijen en sterk signaal: dit is er mogelijk, dit levert het op en dit is de terugverdientijd. De gemeente stimuleert zo marktpartijen te investeren in duurzaamheid. Dit helpt gemeente bij het behalen van hun CO2-doelstellingen.

Bron: Techniplan