Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Sportverenigingen Breda enthousiast over energiescans

Sportverenigingen krijgen te maken met bezuinigingen en dalende sponsorinkomsten, terwijl kosten blijven stijgen. Energieverbruik is een belangrijke kostenpost, maar de sportverenigingen hebben hier nog weinig aandacht voor. De gemeente Breda en Stichting Stimular helpen sportverenigingen met het besparen op energiekosten. De gemeente werkt daarmee tegelijkertijd aan de ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie.

Besparen met beperkte investering

De gemeente Breda heeft in 2012 sportverenigingen met een eigen accommodatie een gratis energiescan aangeboden. Van de 20 verenigingen die bij de voorlichtingsavond aanwezig waren, deden er uiteindelijk 18 mee aan het project. Veel verenigingen waren vooraf sceptisch omdat zij het idee hadden veel te moeten investeren, terwijl zij daar weinig ruimte voor hebben. Toen tijdens de scans bleek dat met eenvoudige maatregelen al veel te besparen is, werd men snel enthousiast.

14 rendabele maatregelen per vereniging

De energiescans werden uitgevoerd door Stichting Stimular. Stimular bezocht alle verenigingen en stelde voor elke vereniging een rapportage op met besparingstips. Stimular heeft in totaal 250 energiebesparende maatregelen geadviseerd: gemiddeld bijna 14 adviezen per vereniging. Ongeveer 65% van de gegeven adviezen zijn “quick-wins”: eenvoudige maatregelen die geen of een zeer lage investering vragen, maar die wel direct energiebesparing opleveren. Voorbeelden zijn gedragsmaatregelen, het slimmer inrichten van ruimtes en het plaatsen van aanwezigheidsdetectie op verlichting en tijdschakelklokken op apparatuur. Dit zijn maatregelen waar de sportverenigingen direct mee aan de slag zijn gegaan. Opvallend is dat bij veel verenigingen de verwarming verkeerd was ingeregeld: met een aantal eenvoudige aanpassingen kan veel energie worden bespaard.

Gemeente financiert mee

Daarnaast werden ook adviezen gegeven die grotere investeringen vragen, maar die zichzelf wel terugverdienen. Bij diverse verenigingen blijkt het vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting een rendabele maatregel. Voor enkele verenigingen zijn ook zonnepanelen interessant. Hoewel de terugverdientijden oplopen tot boven de 10 jaar, leveren zonnepanelen gezien de levensduur van 25 jaar nog een groot aantal jaren gratis stroom op voor de verenigingen. De gemeente Breda heeft budget gereserveerd voor investeringen gericht op investeringen in duurzaamheid. Op basis van de energiescans worden nu voorwaarden uitgewerkt waaronder subsidie kan worden verstrekt. Zo kunnen verenigingen maatregelen met een langere terugverdientijd toch uitvoeren.

Bewustwording eerste stap naar duurzame sportvereniging

De gemeente Breda is zeer te spreken over het project. Bob Bergkamp, wethouder sport: “We waren blij verrast met het grote aantal deelnemers aan dit project. Stimular wist de verenigingen enthousiast te maken tijdens de bijeenkomst. De praktische tips die Stimular tijdens de bezoeken gaf en in de rapportages gaf zijn positief ontvangen door de verenigingen. De bewustwording bij de verenigingen is een eerste stap naar een duurzamer gebruik van energie. We hopen dat ook de volgende stap, het daadwerkelijk investeren, gezet zal worden.”

Bron: Stichting Stimular