Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam sportcentrum FC Oldemarkt door focus op winst komende 30 jaar

Duurzaam als bezuinigingsoptie

Voorzitter dhr. Bus kwam met zijn zoektocht naar besparingsopties uit bij de energierekening van zijn vereniging: een post die zo’n vijftien procent van het kostentotaal op jaarbasis inneemt. Bus overtuigde betrokken partijen als de gemeente Steenwijkerland en provincie Overijssel van het nut van een duurzaam gebouw voor een amateurclub gevestigd in een klein dorp door te focussen op wat het de komende dertig jaar oplevert: namelijk 300 duizend euro.

Duurzame maatregelen opgesomd

Van tevoren bepaalde de voetbalvereniging een vijftal eisen waaraan de duurzame accommodatie moest voldoen: energieneutraal, onderhoudsarm, functioneel, sober en sfeervol. De vereniging is begonnen met het maken van een overstek dat onder meer regenwater van de onderliggende gevel weghoudt, zodat het gebouw minder snel beschadigt en slijt. Daarnaast zijn kosten bespaard door het pand sober te houden: er ligt geen vloerbedekking in de kantine en er komt veel materiaal terug dat we niet hebben weggewerkt, zoals de witte cementblokken en dragers van staal in de kantine. Op duurzame maatregelen is niet bespaard. Wel is alleen gewerkt met maatregelen die zich binnen vijftien jaar terugverdienen: Zonne- en warmtepanelen op het dak, geïsoleerde muren en kunststof kozijnen zijn daar enkele voorbeelden van. De warmtepanelen verwarmen gedurende de hele week water op, dat wordt opgeslagen in vaten. In het weekend, wanneer de accommodatie gebruikt wordt is er al een voorraad warm water beschikbaar.

Om de sobere bouwstijl te compenseren zette de vereniging in op een sfeervolle kantine. Een leerling-werkplaats in de buurt bracht daarvoor ideeën in. De opdracht kende één belangrijk criterium: met vijftien mensen moet het net zo gezellig zijn in de kantine als met honderdvijftig mensen. De leden mochten kiezen welk idee het zou worden. Uiteindelijk werd gekozen voor een kantine met veel hout.

Kostenplaatje

De totale kosten voor de bouw bedroegen 840 duizend euro. 678 duizend euro van dat bedrag zijn bouwkosten. Het restant wordt gecompleteerd door 50 duizend euro aan planvoorbereidingskosten, 65 duizend euro aan leges, bodemonderzoek, aanleg van de toegangsweg en sloop van oude gebouwen en 47 duizend euro aan onvoorziene kosten, rente en aflossing over de bouwperiode van twee jaar. Ongeveer 120 duizend euro van de bouwkosten zijn duurzame maatregelen. Hiervan heeft de vereniging zelf 40 duizend euro betaald en is 80 duizend euro gesubsidieerd. De vereniging kon verder leunen op veel bouwexpertise binnen de club. Ongeveer 150 vrijwilligers staken hun vrije uren in het bouwproject.

Stichting voor onderhoud en besparing op btw

Nu het gebouw er daadwerkelijk staat, is de club niet zelf eigenaar van de accommodatie. De gemeente vroeg de club een stichting op te richten. Dat heeft de gemeente een kleine honderdduizend euro bespaard, aangezien een stichting btw terug mag vorderen en een vereniging niet. Bijkomend voordeel is dat de stichting als eigenaar ook belang heeft bij goed onderhoud en als derde persoon dit in de gaten houdt.

Delen

Bus zou andere amateurclubs met nieuwbouwplannen graag voorlichten over het ontwikkelen van duurzame sportaccommodaties. Als andere verenigingen onze methode kunnen kopiëren zonder de vele tijd, energie en geld kwijt te zijn die wij erin hebben gestoken, hebben alle partijen daar baat bij en hoeft niemand het wiel uit te vinden.

Bron: Sport Knowhow XL