Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Meten milieubelasting binnensport

Overal staan gymzalen en sporthallen en ook die verbruiken energie voor verwarming, elektriciteit en water. Er zijn echter geen referentiewaarden beschikbaar waarmee eigenaren/beheerders kunnen bepalen of hun locatie heel zuinig is met energie of juist ver boven het gemiddelde scoort.

VSG neemt initiatief benchmark

Vereniging Sport- en Gemeenten (VSG) heeft daarom het initiatief genomen om, net als voor zwembaden, een benchmark uit te laten voeren om kengetallen (gemiddelden en ranges) te bepalen voor binnensportaccommodaties. Denk aan kWh elektriciteitsverbruik per m2 en CO2 uitstoot per bezoeker. Onderdeel van het project is bepalen welke indicatoren het meest geschikt zijn voor vergelijking en of een nadere onderverdeling in groepen (meer dan de tweedeling gymzalen en sporthallen) mogelijk en zinvol is.

Doet u mee aan de benchmark binnensportaccommodaties?

U kunt bijdragen aan en profiteren van dit project door van uw binnensportaccommodatie(s) een tiental jaargegevens in de Milieubarometer in te vullen zoals: elektriciteit, energie voor verwarming, water, vloeroppervlak, gebouwinhoud, gebruiksuren, klimatiseringsuren, aantal bezoekers. Uw gegevens worden niet gedeeld met de anderen tenzij u daarvoor expliciet toestemming geeft. In het kader van het project kunt u de Milieubarometer heel 2016 gratis gebruiken. Opgeven? stuur een mailtje naar Stichting Stimular onder vermelding van het aantal en type binnensportlocaties (gymzalen, sportzalen en sporthallen) waarvoor u uw gegevens zou willen invullen.

Bron: Stichting Stimular