Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Reiniging

De gemeentereinigingsdienst is een voor burgers in het oog springend onderdeel van de gemeente. Zeker wat betreft milieuzaken. De belangrijkste activiteiten van de reinigingsdienst zijn:
Op deze pagina vindt u voorbeelden van milieuzorg en van maatregelen. Voor informatie over activiteiten die niet specifiek zijn voor reinigingsdiensten, bijvoorbeeld de inkoop van kantoorartikelen kunt u terecht bij activiteiten en thema's. Indien reiniging is uitbesteed, vindt u duurzaamheidscriteria op de duurzaam inkopen website van Senternovem .

Maatregelen

Afvalinzameling burgers & bedrijven

 • Stimuleren scheiden aan de bron
  • De reinigingsdienst van Rotterdam (Roteb) stelt voor Rotterdammers gratis compostvaten beschikbaar.
  • Sommige afvalinzamelaars zamelen folie samen met het papier/karton in.
  • Sommige gemeenten hebben speciale plekken ingericht waar bewoners hun grof tuinafval kwijt kunnen.
  • Verschillende gemeenten passen 'diftar' (gedifferentieerde afvaltarieven per huishouden) toe. Hiermee wordt de burger afgerekend op basis van het eigen afvalprofiel. Het effect hiervan is o.a. dat consumenten hun afval nauwkeuriger scheiden.
  • In veel gemeenten kunnen burgers een keer per jaar gratis compost komen afhalen. Liemeer doet dat al sinds 1997. Lees verder
 • Schone en zuinige voertuigen
 • Brandstofbesparing bij gebruik vuilniswagens
  • Afvalservice Breda bespaart €25.000 per jaar door de vuilniswagens van luchtsloten te voorzien en de voertuigen 's ochtends later te starten.
  • Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam en Maassluis, hebben een cursus Het Nieuwe Rijden georganiseerd voor bestuurders van huisvuilwagens.
 • Efficiënte logistiek
  • In Rotterdam wordt het glas uit de glascontainers eerst naar centraal punt gebracht en van daaruit naar de verwerker vervoerd. Zo worden minimaal de helft minder kilometers gereden omdat vanaf dat centrale punt met een aanhanger (dus twee i.p.v. één container) en volledig gevulde containers wordt gereden.
  • Goedereede kocht een veeg/zuigwagen met een grotere watertank zodat hij bij het vegen maar één keer op een dag ververst hoeft te worden.
 • Duurzame containers
  • Duurzame energie voorziening: De gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek onderzoekt bij de invoering van ondergrondse containers met selectieve toegang de diverse manieren om de containers van stroom te voorzien: batterijen, batterijen ondersteund met zonnecellen en aansluiting op het stroomnet.
 • Verbetering van de afvalkwaliteit
  • Kringloopbedrijf het Goed uit Enschede bedacht een ondergrondse container die zorgde dat het textiel niet nat en vies bij hen aan komt Lees verder …

Rioolonderhoud/reiniging

 • Waterbesparing
  • De vacuümwagens van de riooldienst en veegmachines van de reinigingsdienst van Rotterdam gebruiken regenwater in plaats van drinkwater. Lees verder …

Gladheidbestrijding

 • Steen als milieuvriendelijk alternatief voor strooizout
 • Almere introduceert strooirouteplanner om inwoners te informeren over een veilige route.
 • Vijf overheidsorganisaties strooien in 2013 en 2013 met bio strooizout van biobrandstoffen
 • Minder zoutverbruik door nat strooien
  • De gemeente Leidschendam past al enkele jaren natzoutstrooien toe, waarmee de zoutdosering tot de helft van het droogzoutstrooien is teruggebracht. De nauwkeurige en homogene zoutverdeling zorgt voor een veel beter en sneller resultaat en bovendien is de zoutschade aan flora in de bermen stukken minder. Bijkomend voordeel is dat met natzout ook preventieve strooiacties gehouden kunnen worden. Ook in Rijswijk wordt natzoutstrooien toegepast. De gemeente Venray is in 2004 een proef gestart met natzoutstrooien en na een evaluatie wordt dit steeds verder uitgebreid.
 • Minder zoutverbruik door zorgvuldig werken
  • Een slim computerprogramma zorgt dat de Rotterdamse reinigingsdienst 's winters veel minder mensen en strooiwagens nodig heeft. Het programma zal binnen een jaar terugverdiend zijn.Lees verder ...
 • Goede instructies aan burgers betreft zoutstrooien

Ongedierte bestrijding

 • Houdt de openbare ruim schoon (preventie)
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar kies voor optische lokstoffen, (diervriendelijk) inloopvalen e.d.

Vegen van straten en wegen

 • Afval verminderen
  • Een hond geeft energie door afvalbeleid gemeente Haarlem.
  • In de gemeente 's-Hertogenbosch wordt het afval dat is opgeveegd door de veegwagens gescheiden. Lees verder …
  • De gemeente Den Bosch heeft samen met de droge horeca in de binnenstad de actie 'terugdringen zwerfvuil droge horeca' gehouden. Lees verder …
 • Waterbesparing
  • De vacuümwagens van de riooldienst en veegmachines van de reinigingsdienst van Rotterdam gebruiken regenwater in plaats van drinkwater. Lees verder …
 • Schoon en zuinig materieel
  • Goedereede werkt zuiniger en schoner met nieuwe veeg/zuigwagen op hydrostaat.
  • Groningen heeft sinds augustus 2008 een elektrische afvalinzamelwagen voor de binnenstad.
  • Apeldoorn doet een proef met elektrische veegwagens
  • Rotterdam heeft sinds januari 2008 twee elektrische veeg/zuigmachines voor het centrumwinkelgebied: schoon en stil. Lees verder...
  • De reinigingsdienst van Rotterdam gebruikt voor maaimachines, bladblazers e.d. mens- en milieuvriendelijke brandstof van het merk Still. Deze is zo'n 10 tot 15% duurder dan de normale brandstof. De keuze voor deze brandstof is gemaakt in nauw overleg met Arbozaken Roteb.
  • Op de website over Duurzaam Inkopen staan inkoopspecificaties voor voertuigen.
 • Zuinig rijden
  • Amsterdam stuurt zijn vuilniswagenschauffeurs (en ambulancepersoneel en wethouderschauffeurs) op cursus om zuiniger te leren rijden. De verwachting is een besparing van 8% op het brandstofverbruik.

Milieupark/afvalbrengstation

 • Duurzame energie
  • Regio Arhnem Nijmegen wekt biogas op uit GFT-afval.
  • De gemeente Rotterdam wilde bij de nieuwbouw van het milieupark in het asfalt 'warmtecollectoren' plaatsen om energie op te wekken. Lees verder …
 • Hergebruik van materialen
  • De gemeente Rotterdam heeft, net als vele andere gemeenten, een eigen kringloopbedrijf: 'Piekfijn'.

Onderhoud gereedschap en bedrijfswagens

 • Gebruik van biologische smeermiddelen, zie http://www.pianoo.nl/
 • Lekkages voorkomen door preventief onderhoud, zorgt er ook voor dat de materieel langer mee gaat
 • Waterbesparing
  • De gemeente Rotterdam heeft een wasstraat met een gesloten biologische systeem. Lees verder …

Aanvullingen?

Heeft u een milieuaspecteninventarisatie van een reinigingsdienst of een alternatieve manier van ongedierte bestrijding, geef het ons door! Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.