Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Parkeerbeheer

Iedere gemeente heeft parkeerbeleid. De grotere gemeenten hebben vaak een aparte dienst parkeerbeheer en hebben veelal parkeergarages en fietsenstallingen in beheer. Parkeren kan heel veel energie verbruiken. Een ondergrondse parkeergarage met mechanische ventilatie die 24 uur per dag beschikbaar is, gebruikt ongeveer 800kWh/parkeerplaats per jaar. Oftewel vier parkeerplaatsen in zo'n parkeergarage verbruiken net zoveel elektriciteit als één gemiddeld huishouden.

Op deze pagina vindt u informatie over milieuaspecten en maatregelen bij parkeerbeheer. Voor informatie over activiteiten die niet specifiek zijn voor parkeerbeheer, bijvoorbeeld de inkoop van kantoorartikelen kunt u terecht bij activiteiten.

Milieuaspecten parkeergarages

De belangrijkste milieuaspecten van parkeergarages zijn:
 • elektriciteitsgebruik
 • luchtverontreiniging
 • geluidsoverlast:
  Als een parkeergarage te dicht op woon- of verblijfsgebouwen staat moet de gevel dicht worden gemaakt om de geluidsoverlast te beperken. Het elektriciteitsverbruik kan fors stijgen als hierdoor mechanische ventilatie noodzakelijk wordt.
Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een parkeergarage varieert van 50 tot meer dan 800 kWh per parkeerplaats. Grote verschillen in het verbruik komen door:
 • ventilatie
  • natuurlijke ventilatie of mechanische (of gemengd)
  • rendement van het ventilatiesysteem
  • regeling van de ventilatoren (regeling aan de hand van koolmonoxide-niveau is efficient)
 • aantal openingsuren
 • verlichting
  • lichtlay-out, inclusief kleur van wanden, vloeren en plafonds
  • verlichtingsniveau (kan ook verschillen per tijdsvak en/of deel van de ruimte)
  • armaturen en lampen (efficiëncy van de verlichting)
  • regeling van de verlichting (op aanwezigheid en/of daglicht, ongebruikte verdiepingen uitschakelen etc.)

Andere elektriciteitsverbruikers zijn: betaalautomaten, beveiliging, toegangsapparatuur (slagbomen, verkeerslichten, intercom etc). In de parkeergarage wordt meestal alleen de portiersloge verwarmd. Omdat er verder geen gebruikers zijn is dat dan vaak wel elektrische verwarming. Dat kost relatief veel.

Maatregelen parkeergarages

 • Aanwezigheidsdetectie in Parkeergarage VVE Oranjestaete: zelfde lichtkwaliteit met 65% besparing
 • Gemeente Woerden gaat over op LED-verlichting in de parkeergarage.
 • Bij de gemeente Breda bleken de parkeergarages verantwoordelijk voor circa 10 % van het totale eigen elektriciteitsverbruik. Lees over de maatregelen die de gemeente Breda heeft uitgevoerd.
 • De gemeente Spijkenisse doet proef met LED-verlichting in parkeergarage.

Milieuaspecten parkeren op straat

 • energieverbruik (en materiaal) parkeerautomaten. Bijvoorbeeld: De gemeenten Tilburg en Nijmegen hebben parkeermeters die op zonne-energie werken. Vanwege de levensduur en uitgespaarde netkosten blijken dit rendabele investeringen te zijn.
 • verkeersborden en verf die nodig is om parkeerbeleid aan te geven
 • afvoer regenwater van de parkeerplaatsen / mate van verharding

Milieuaspecten fietsenstallingen

De milieubelasting van een fietsenstalling is vaak erg beperkt. Belangrijkste is waarschijnlijk meestal het energieverbruik door verwarming. Dit kan beperkt worden door:
 • alleen afgeschermd kantoortje en/of werkplaats verwarmen
 • strokengordijn of zelfsluitende deuren bij de ingang
 • efficient verwarmingssysteem

Voorbeelden duurzaamheidsmaatregelen parkeerbeheer