Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Texel wordt slim verlicht

Begin 2016 bestaat alle openbare verlichting van Texel uit duurzame ledverlichting. Imtech, de gemeente Texel en andere stakeholders bouwen aan een nieuwe ‘Verlichting op Maat’: een mix van energiebesparing, verkeersveiligheid en sociale veiligheid, dat tegemoet komt aan de vooruitstrevende wens van de gemeente Texel. Het Waddeneiland wil namelijk twee derde energie besparen én tevens energieneutraal worden.

Actieve markeringen

Imtech Traffic & Infra haalt op Texel alle openbare verlichting buiten de dorpskernen weg en vervangt deze door passieve en actieve markeringen. Actieve markering in de vorm van duurzame ledverlichting in de wegen op zonne-energie (en dus energieneutraal). Het wegdek blijft hiermee goed zichtbaar en bovendien is de belasting voor de fauna nihil.

Dynamisch dimmen

Binnen de dorpen zelf worden de traditionele lichtmasten met armaturen vervangen door lichtmasten met dimbare ledverlichting. In totaal gaat het om ongeveer drieduizend lichtpunten. Componenten in de armaturen en sensoren op de masten zullen zorgdragen voor het ‘dynamische dimmen’. De sensoren reageren op de bewegingen van de weggebruikers, bijvoorbeeld die van voetgangers. De verlichting reist dus als het ware met de weggebruikers mee.

Innovatief beheer

Op Texel levert Imtech Traffic & Infra ook haar innovatieve ict-beheersysteem ImCity. Dit systeem heeft verbinding met de drieduizend lichtpunten die het eiland rijk is. Elk punt is voorzien van een eigen adres en hierdoor kunnen er allerlei scenario’s worden geïmplementeerd. Zo kan er worden ingespeeld op de vraag naar verlichting op een bepaald moment (bijvoorbeeld bij evenementen). Daarnaast brengt ImCity het beheer in kaart. Per lichtpunt kan er op afstand een storingsmelding plaatsvinden.

Bron en meer informatie: Texelgeeftenergie.nl en De techniek achter Nederland.