Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Deventer brengt lichtvervuiling in kaart

De gemeente Deventer gaat 's nachts vanuit de lucht lichtvervuiling in kaart brengen. Het gaat om openbare verlichting, verlichting op bedrijventerrein en sportaccommodaties. Maar ook van verlichting van bijvoorbeeld stallen in het buitengebied of en in kwetsbare ecologische gebieden.

Minder of geen verlichting 's nachts

Met de gegevens die de nachtscans opleveren, wil de gemeente kijken of er bespaard kan worden op de verlichting. Ook vraagt de gemeente zich af of het wel nodig dat op sommige plekken 's nachts het licht brandt.

Bewust verlichten regio Zwolle

De nachtscan is één van de activiteiten in het kader van het project Bewust verlichten van de Regio Zwolle. Zeventien gemeenten in de regio nemen eraan deel. Ze krijgen daarvoor subsidie van de provincie Overijssel.

Reclameverlichting

Het project komt voort uit het beleid van de provincie voor een gezonde en veilige leefomgeving. Onlangs stelde GroenLinks nog vragen over de mogelijkheden om reclameverlichting te dimmen in de nacht.

Bron: Deventer Centraal, SallandCentraal en RTV Oost