Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Licht op maat in Apeldoorn en Nieuwegein

Apeldoorn

Apeldoorn ligt aan de rand van natuurpark de Veluwe. Lichthinder is hierdoor een belangrijk onderwerp. Bovendien - en dat geldt voor elke gemeente - is openbare verlichting de grootste gemeentelijke energieverbruiker.

Apeldoorn past haar openbare verlichting aan om twee redenen:
  • Ten eerste leeft bij de gemeente de wens om op bepaalde verkeerspunten en gebieden de hoeveelheid licht aan te passen aan de verkeersintensiteit. Bijvoorbeeld in de ochtend- en avondspits en op koopavonden. Het dynamisch dimsysteem Licht op Maat dimt het licht automatisch en flexibel op basis van de verkeersintensiteit. Dat beperkt de lichthinder en levert energiebesparing op. De NPR-norm 13.201 geeft daar overigens de ruimte voor.
  • Ten tweede kent de huidige dimbare verlichting (conventioneel geschakeld), die in de jaren negentig langs de hoofdwegen is geplaatst, storingen in de bestaande units. Al deze lichtarmaturen worden voorzien van elektronische voorschakelapparatuur (E-VSA), waardoor er geen storing meer is. E-VSA is in 2003 op de markt gekomen.

Het dimmen met een E-VSA scheelt fors in het energieverbruik. Daarnaast levert de E-VSA dezelfde lichtoutput met minder energie. Verder wordt de levensduur van de lamp met 40 tot 60 procent verlengd, wat ook nog eens een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt.

In totaal leveren de investeringen een energiebesparing op van bijna 270.000 kWh. Dat komt overeen met ongeveer 173 ton CO2-besparing per jaar en een jaarlijkse kostenbesparing op energie van zo'n 19.000 euro.

Contact

Gemeente Apeldoorn
Coördinator nutsbedrijven en openbare verlichting
Dhr. Faber
h.faber@apeldoorn.nl

Nieuwegein

In Nieuwegein zijn, net als in andere gemeenten, op veel wegen 30 km-zones ingesteld. Bij een reconstructie van twee van deze wegen is ook de openbare verlichting aangepast. Bij lagere snelheden hoort immers een lager verlichtingsniveau. Op basis van berekeningen van de beheerder van de openbare verlichting (CityTec) zijn de bestaande, afgeschreven lichtmasten van 9 meter vervangen door masten van 7 meter, bij een gelijkblijvende verdeling over beide straten. De bestaande SOX-lampen van 150 W zijn daarbij vervangen door PL-lampen van 55 W.

De nieuwe verlichting voldoet volledig aan de NPR-normen. De verkeersveiligheid wordt dus gehandhaafd met slechts eenderde van het oorspronkelijke energieverbuik.

De extra investering voor de nieuwe verlichting bedraagt 3.500 euro. De jaarlijkse besparing is ruim 1.000 euro, waardoor deze meerinvestering in 3 jaar is terugverdiend. Sinds de aanpassing zijn geen klachten van burgers over te lage lichtniveaus ontvangen.

Contact

Gemeente Nieuwegein
adviseur milieubeleid
mevr. B. Valentijn
B.Valentijn@nieuwegein.nl

(gebaseerd op berichten op www.energiebesparinggww.nl)