Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Amersfoort neemt maatregelen tegen lichthinder

Amersfoort komt in actie tegen lichtvervuiling in de stad. De gemeente neemt maatregelen om de openbare verlichting te dimmen of dimbaar te maken. Daarnaast doet de gemeente een beroep op bedrijven, inwoners en partners om bewuster met verlichting om te gaan en zo het gebruik te verminderen.

Waarom is licht hinderlijk?

’s Avonds en ’s nachts is verlichting belangrijk. Het verhoogt de veiligheid en zorgt dat weggebruikers elkaar goed kunnen zien. Verlichting kan echter ook nadelige effecten opleveren op de gezondheid van mensen en de flora en fauna. Het terugdringen van overbodige verlichting draagt bij aan het verminderen van deze hinder en zorgt voor ook voor energiebesparing.

Bewustwording

De ervaring in pilots leert dat een goed verlichtingsplan kosten bespaart en lichthinder vermindert. Dit gegeven maakt het een interessant onderwerp voor de gemeente maar ook voor marktpartijen. De gemeente wil hierin het goede voorbeeld geven en zo bewustwording creëren. Bewustwording is een eerste stap op weg naar maatregelen. Op basis van de ervaring van de pilot heeft de gemeente Amersfoort een activiteitenplan opgesteld. In dit plan is onder meer opgenomen dat op een aantal plaatsen in de stad de straatverlichting gedimd kan worden. Ook worden ondernemers benaderd om de verlichting van het bedrijfspand te verminderen. Daarnaast gaat de gemeente bij nieuwe plannen er beter op letten of verlichting altijd noodzakelijk is.

Bron: Gemeente Amersfoort