Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Drenthe haalt 1000 lantaarnpalen weg

[Overgenomen van nieuwsbericht d.d. 12 december 2007 op www.energiebesparinggww.nl ]

De provincie Drenthe haalt 30 procent van de lichtmasten langs provinciale wegen en fietspaden weg. Het gaat om ongeveer 1000 lantaarnpalen. Drenthe wil zo energie besparen en de overlast van licht beperken. De verkeersveiligheid is volgens de provincie niet in gevaar.

Minder energie, licht en onderhoud

De duizend te verwijderen lantaarnpalen staan langs 460 kilometer provinciale weg en 280 kilometer fietspaden. Het gaat volgens de provincie vooral om lantaarnpalen buiten de bebouwde kom. De massale verwijderingsactie duurt zo'n drie jaar. Met het verwijderen van een deel van de verlichting wordt naast energiereductie en lichtoverlast ook nog eens bezuinigd op het onderhoud van lantaarnpalen.

Niet altijd, niet overal

Lichtmasten bij bijvoorbeeld kruispunten of rotondes blijven overigens staan. De maatregel lijkt evenmin geschikt voor wegen waar fietsers en auto’s gebruik maken van dezelfde rijbaan. Dus alleen wegen die specifiek voor auto’s zijn bestemd, al of niet voorzien van vrijliggende fietspaden, komen in aanmerking voor het verwijderen van lichtmasten. Dit besluit is onder andere gebaseerd op een onderzoek van TNO, uitgevoerd in 2005. Tweeëndertig proefpersonen legden het traject Zuidlaren – Peize (N386) tweemaal af in een geïnstrumenteerde auto, een keer met volledige wegverlichting (de oorspronkelijke situatie) en een keer met gereduceerde verlichting. Zowel in rijgedrag als beleving concludeerden de onderzoekers dat er in de beperkte verlichtingsconditie geen sprake was van een groter verkeersveiligheidsrisico. Echter, zo concludeerden zij ook: ‘Deze uitspraak geldt voor de situatie waarin de kruisingen en rotondes wel altijd verlicht zijn en zich geen fietsverkeer op dezelfde weg bevindt. Voor wegen waar men ook de verlichting op rotondes en kruisingen wil weghalen, of waar fietsers zich op de weg bevinden, kunnen andere conclusies gelden.’ Daar heeft de provincie goed naar geluisterd.

Minder licht, meer zicht

Foppe Koen, verkeersveiligheidsinspecteur bij de provincie Drenthe: “De onderzoeksresultaten bevestigen onze eigen veronderstelling dat het verlichtingsniveau op veel van onze wegen lager kon dan de landelijke norm.” Opvallend onderzoeksresultaat was verder dat sommige proefpersonen bij gereduceerde verlichting minder hard reden, beter rechts hielden en minder slingerden binnen de rijstrook. Hieruit zou je kunnen concluderen dat mensen bij beperkte verlichting voorzichtiger - en dus wellicht veiliger - rijden. Koen: “Dit veranderde rijgedrag werd inderdaad bij enkele deelnemers geconstateerd, maar aan generaliserende uitspraken daarover zal ik me niet wagen.” Niettemin is Drenthes slogan naar aanleiding van dit project: ‘Met minder licht meer zicht’. “Klopt”, zegt Koen, “maar dat slaat op het toegenomen contrast tussen verlichte en niet-verlichte baanvakken. Door de relatief zwak verlichte wegen vallen de relatief sterk verlichte kruispunten meer op. Met als resultaat meer zicht!”