Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Over LEDverlichting

Er zijn steeds meer goede voorbeelden over de geschiktheid en prestaties van LEDtechniek voor Openbare Verlichting. In 25 Nederlandse gemeenten werden onder leiding van SenterNovem en de VNG LED in 2008-2009 totaal 34 pilots uitgevoerd en geëvalueerd. Een stuk of tien leveranciers leveren verlichting voor de pilots. (Tussen)resultaten worden bekend gemaakt via de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. LED-verlichting is bij de eerste evaluatie van de pilots goed beoordeeld.

Er worden belevingsstudies uitgevoerd onder bewoners en verkeersdeelnemers, over de bestaande installatie (indien van toepassing) en over de LEDinstallatie. Technische informatie en berekeningen over de toegepaste verlichtingsinstallaties, aangevuld met elektrische en lichttechnische steekproefmetingen, moeten antwoord geven op vragen zoals:

 • Kan LEDverlichting voldoen aan de door de gemeenten gewenste verlichtingskwaliteit?
 • Hoe energie-efficiënt is LEDverlichting in verhouding tot conventionele oplossingen?
 • Wat zijn aandachtspunten, zoals nieuwe mogelijkheden en beperkingen van LED oplossingen?

De gemeente Apeldoorn nodigt geïnteresseerden uit om de proeftuin in Apeldoorn te bezoeken en de verschillende technologiën en armaturen te bekijken. Ook hebben zij een speciale website opgezet over de proeftuin.

Onderstaande voorbeelden gaan verder in op al deze onderzoeken en praktijkervaring.

Proeven met LED verlichting

 • Proef met duurzame LED-straatverlichting gemeente Deventer
 • De resultaten van een proef met nieuw concept (lichtbakens) in Heerenveen zijn bekend. De proef is uitgevoerd bnnen de bebouwde kom en in het buitengebied en had tot doel om energie te besparen en om lichthinder te verminderen.
 • Dordrecht doet diverse proeven met LED-verlichting.

Overstap naar LED verlichting

Dimbare LED verlichting

 • Dimbare LED-lampen op fietspad tussen Nieuwegein en Utrecht.
 • De gemeente Assen gaat op een bedrijventerrein slimme lantaarnpalen plaatsen met sensoren en ledverlichting. Zo wil men per jaar 24MWh aan elektrische energie besparen.
 • Leiden past als eerste gemeente in Nederland dimbare LED-straatverlichting toe.
 • Assen past LED-verlichting toe in combinatie met besparende maatregelen zoals dimmen en lantaarnpalen verwijderen

Groene LED

LED Reclameverlichting

 • Amersfoort en Utrecht zijn gestart met de vervanging van lichtmastreclamebakken door LED-lichtbakken.
 • In Apeldoorn is vanaf november 2008 de lichtreclame 's nachts uit.
 • Utrecht vervangt bij alle lichtgevende reclameborden de tl-lampen door LED-verlichting. Het vervangen van de lampen levert een energiebesparing op van circa 90 procent.

LEDs als kerstverlichting en sfeerverlichting

 • Diverse gemeenten versierden de kerstboom met LED-verlichting.
 • LEDs zijn ook al geschikt voor aanlichten van gebouwen, bv toegepast bij de Sint Jacobskerk in Vlissingen en het Theaterplein in Terneuzen.