Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Stedelijk museum Schiedam

De directrice van het Stedelijk museum Schiedam is persoonlijk betrokken bij de uitvoering van milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Medewerkers worden aangesproken op gedrag, waardoor er veel draagvlak is ontstaan in de organisatie.

De directrice vindt het belangrijk dat afval gescheiden aangeboden wordt, en dat de materialen die gebruikt worden milieuvriendelijk zijn. Er wordt bij de ontwikkeling van tentoonstellingen zo veel mogelijk gebruik gemaakt van materialen waarbij geen schadelijke stoffen vrij kunnen komen, en hout met FSC Keurmerk. Waar mogelijk worden tentoonstellingsmaterialen hergebruikt. Wanneer het museum deze zelf niet meer kan gebruiken, gaan deze naar instellingen die weinig middelen hebben om materialen aan te schaffen. Ook weten de kunstenaars waar het museum mee samenwerkt vaak wel raad met de restmaterialen.

Bij een recente verbouwing van het Stedelijk Museum Schiedam zijn zo veel mogelijk materialen hergebruikt. Het hang- en sluitwerk, dat niet meer voldeed aan de huidige maatstaven, is geschonken aan een instelling in Roemenië, waar minder hoge eisen gesteld worden.

Het museum koopt zoveel mogelijk lokaal in. In de kantine en in het museumcafé worden vrijwel alleen biologische en fair trade producten verkocht.

Het museum houdt ook rekening met sociale aspecten: het personeel is zeer divers (geslacht, afkomst, geaardheid), er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, drijfveren van medewerkers staan centraal, er is ruimte voor allerlei soorten kunst en het museum is betrokken bij de promotie van de stad Schiedam.

Bron: Afstudeerscriptie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij musea, Maya de Best