Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Twaalf Haagse Musea vergelijken Milieuscore met de Milieubarometer

In 2012 hebben twaalf musea en dagattracties uit de Duurzaamheidskring Haagse Musea de Milieubarometer ingevuld. Op basis daarvan heeft Stichting Stimular een gemiddelde milieuscore voor musea bepaald.

Gemiddelde en besparingsmogelijkheden

In de cirkelgrafiek hiernaast ziet u de verdeling van de milieubelasting van een 'gemiddeld' museum. Elektriciteit levert duidelijk de grootste milieubelasting op. Daarna volgen verwarming (brandstoffen) en afval. Verwarming komt relatief laag uit omdat vier van de deelnemende musea stadsverwarming gebruiken en dat heeft een veel lagere milieubelasting dan een CV-ketel op aardgas.

Haagse Musea delen kengetallen milieu

Tijdens de vergelijking van de milieuscores van verschillende musea bleek dat er grote verschillen zijn. Deze verschillen komen voornamelijk doordat de musea en dagattracties erg verschillend zijn. De duurzaamheidskring gaf de deelnemers de mogelijkheid om hun milieuscore te vergelijken met musea die erg op hun eigen locatie lijken. Dit doen ze door kengetallen te vergelijken. Kengetallen relateren de milieuscore aan eigenschappen van het bedrijf. Bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik per gebouwoppervlak of woon-werk kilometers per medewerker. Deze mogelijkheid geven musea graag ook aan musea die niet aan de benchmark deelnamen. Als een museum de Milieubarometer compleet heeft ingevuld kan het kengetallen delen met de musea uit de duurzaamheidskring. In ruil voor het delen van deze kengetallen krijgt het museum dan een tabel met de kengetallen van de andere deelnemers. Hierdoor kan ieder museum zich specifiek vergelijken met musea die op een of meer punten op het eigen museum lijken.

Film over duurzaamheidskringen

Bekijk de film over de duurzaamheidskringen in Den Haag. Theaters en grafische bedrijven vertellen over hun ervaringen met de duurzaamheidskring en de maatregelen die zij in hun bedrijf uitvoeren. Branchegerichte duurzaamheidskringen.

Bron/meer informatie: via www.milieubarometer.nl/museum leest u een uitgebreide analyse van de Milieubarometerbenchmark.