Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Zwemwater verwarmd door afvalwater

Als eerste zwembad in Nederland heeft Tijenraan in Raalte zwemwater dat is verwarmd met energie uit gezuiverd rioolwater. Een voorbeeldproject voor ‘riothermie’ dat laat zien dat verwarming van zwemwater duurzaam, milieuvriendelijk en kostenbesparend kan.

Doelstelling & aanpak

Het doel van het project was warmte te winnen uit gezuiverd afvalwater dat normaal gesproken direct wordt geloosd op het oppervlaktewater. Het Waterschap Groot Salland nam het initiatief voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van een thermisch energietransfersysteem (TETS). Dit houdt in dat per uur 40.000 liter water vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie Raalte via een 600 meter lange pijp naar het zwembad Tijenraan wordt gepompt. Met een installatie van warmtewisselaars in een kelder buiten het zwembad onttrekt men 6 tot 7˚C aan dit rioolwater. Vier warmtepompen zorgen voor een opwarming tot maximaal 43˚C. Hiermee wordt het zwemwater van Tijenraan verwarmd. Dit proces is online steeds te monitoren. In het zwembad krijgen de bezoekers op een monitor informatie over het duurzaam en milieuvriendelijk verwarmen van hun zwembad.

Resultaten

Het zwembad bespaart met deze maatregel circaa 150.000 m3 gas per jaar. Dit zorgt voor een financiele besparing van € 25.000 per jaar voor de gemeenten en staat gelijk aan een vermindering van CO2-uitstoot van 137.000 kilo per jaar

Bron en meer informatie: Waterschap Rivierenland Kanskaarten, Jasper Arends, Vakspecialist duurzame leefomgeving, Gemeente Raalte