Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Weg in Hengelo zuivert lucht van stikstofoxiden

Straten in Nederland kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de zuiverheid van de lucht rond het verkeer. Dat blijkt uit de eerste testresultaten met een wegdek van luchtzuiverend beton. Dit straatoppervlak brengt de concentratie stikstofoxiden (NOx) met 25 tot 45 procent omlaag, zonder dat de weg veel duurder wordt. De steen is weliswaar 50 procent duurder dan normale betonsteen, maar de totale aanlegkosten zijn 10 procent hoger, zo zegt Jos Brouwers, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Brouwers vertelt over de eerste resultaten van de nieuwe stenen. En die houden ook nog eens zichzelf schoon. De testen vonden plaats in de gemeente Hengelo. Daar is afgelopen najaar de drukke Castorweg heringericht. Als onderdeel daarvan is zo'n duizend vierkante meter weg voorzien van luchtzuiverende betonsteen. Ter vergelijking is een andere strook van duizend vierkante meter belegd met normale stenen.

Onderzoekers van de TU/e hebben dit voorjaar drie dagen luchtmetingen gedaan aan de Castorweg, tussen een halve meter en anderhalve meter hoogte. Boven het stuk met luchtzuiverende steen bleek het NOx-gehalte 25 tot 45 procent lager dan boven het stuk met gewone stenen. In het laboratorium was al aangetoond dat de betonstenen luchtzuiverend werken. "Maar nu geven de resultaten aan dat het buiten ook werkt", aldus de hoogleraar. In het vervolg van dit jaar staan nog meer metingen op de agenda.

In de uitlaatgassen van auto’s zitten stikstofoxides (NOx), die zure regen en smog veroorzaken. Het luchtzuiverend beton bevat titaandioxide, een fotokatalytisch materiaal, dat de stikstofoxides uit de lucht haalt en met behulp van zonlicht omzet in het minder schadelijke nitraat. Het nitraat spoelt vervolgens met regen weg. Er zit zelfs nog een extra voordeel aan de stenen: ze breken algen en het straatvuil af, waardoor ze altijd schoon blijven.

Brouwers, die sinds september 2009 hoogleraar Bouwmaterialen is bij de TU/e-faculteit Bouwkunde, ziet tal van toepassingsmogelijkheden, vooral op plaatsen waar nu de maximale NOx-concentraties overschreden worden. De betonsteen voor de proef is gemaakt door stenenproducent Struyk Verwo Infra en kan al besteld worden. Voor wegen waar asfalt gewenst is, kan het luchtzuiverende beton gemengd worden met open asfalt, vertelt Brouwers. Verder kan het toegepast worden in zelfreinigende en luchtzuiverende gevels.

Bron: TU/e

Eerdere proef in Vlaardingen

In Vlaardingen is eerder al een proef gedaan met zogenaamde milieuklinkers. Die proef wees uit dat de milieuklinkers niet of nauwelijks effect hadden. Uit onderzoek bleek dat de resultaten negatief worden beïnvloed door de korte contacttijd van de voertuigen. De auto’s en vrachtwagens rijden er zo hard overheen dat de uitlaatgassen zich niet aan de stenen kunnen hechten. Ook de harde wind en turbulentie door andere voertuigen verhinderen een goede werking van de milieuklinkers. In het laboratorium werkten de straatstenen wél goed, maar daar is sprake van een constante luchtstroom onder ideale omstandigheden. Vlaardingen was de eerste stad in Nederland waar deze bijzondere straatstenen werden uitgeprobeerd.