Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Praktijkvoorbeeld MVI: Zo kreeg Zuid-Holland een weg die energie opwekt

Augustus 2018

Een weg die genoeg energie opwekt om de straatlantaarns te laten branden en die warmte kan opslaan om te zorgen dat het asfalt ’s winters ijsvrij blijft: aan zo’n weg werkt BAM Infra in de provincie Zuid-Holland. Niels Karremans begeleidde de provincie als tactisch inkoper ad interim bij de aanbesteding van de N211. In het praktijkvoorbeeld op PIANOo.nl deelt hij zijn ervaringen.

De provincie Zuid-Holland wil wegen die aan de beurt zijn voor groot onderhoud zo verbeteren dat ze energie besparen, energie opwekken én anderen stimuleren om ook energie te besparen en op te wekken. Omdat de marktpartijen de kennis hebben, koos de provincie ervoor hen zoveel mogelijk ruimte te geven. Dit gebeurde door te kiezen voor de concurrentiegerichte dialoog als inkoopmethode.

Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar hoe de weg waarde kan toevoegen aan de omgeving, zoals inpassing in het landschap en het leveren van energie. In het winnende voorstel zijn 21 innovaties opgenomen. Van deze innovaties werden er 3 door de provincie voorgeschreven. Drie andere innovaties zijn zogenoemde proeftuininnovaties. Vijftien innovaties werden door de aannemer voorgesteld.

Doelstellingen zijn het CO2 neutraal aanleggen en gedurende 12 jaar onderhouden van de N211. Een proeftuin creëren voor innovatieve energietransitieconcepten. Het moet een voorbeeldproject zijn op het gebied van energietransitie bij de aanleg en onderhoud van wegen.

Lees het hele praktijkvoorbeeld

Bron: PIANOo.nl