Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Hellevoetsluis hergebruikt onderlaag weg

De gemeente Hellevoetsluis gaat de Nieuweweg te vernieuwen. Het asfalt en de wegfundering zijn versleten en de hele weg moet vervangen worden. Hellevoetsluis heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden uit laten zoeken hoe dit goedkoop én duurzaam kan.

Hergebruik bespaart

Uit het onderzoek blijkt dat het niet nodig is om de weg geheel te vervangen en af te voeren. De weg kan ook worden hergebruikt. De bestaande fundering wordt gebonden met een cement-bitumenmengsel (schuimbitumen). Met deze techniek is technisch gelijkwaardig aan de conventionele manier om een weg te vernieuwen. Maar de kosten zijn lager. De maatregel levert daarnaast een milieuvoordeel op. Er zijn minder nieuwe materialen en bewerkingen nodig en er is minder transport voor af- en aanvoer van materialen. Een bijkomend voordeel is dat de duur van de werkzaamheden wordt verkort en er minder overlast is voor de omgeving en gebruikers. 

Bewezen techniek

De techniek is inmiddels een aantal keren toegepast en daarbij is bewezen dat het hergebruik van bestaande materialen optimaal is. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat de CO2 reductie bij de aanleg 5% is en over de gehele levensduur van de weg tot 20%. Doordat de werkzaamheden anders zijn ingericht, kan bovendien tot 50% worden gereduceerd op de duur van de werkzaamheden. Tot slot bedraagt de kostenbesparing op de aanleg meer dan 20% ten opzichte van de conventionele wijze van wegvernieuwing.

Bron: Gemeente Hellevoetsluis