Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

NS werkt samen met gemeenten voor duurzamere stations

De online software Stationscan Duurzaamheid geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Prorail en NS hebben de intentie om de Stationscan in te zetten bij bestaande en nog te bouwen stations en hebben al bijna 100 stations de maat genomen met het instrument. De software wordt foor ProRail en NS gebruikt om samen met andere stakeholders (zoals gemeenten en gebiedsontwikkelaars), ontwerpers en adviseurs een beter station te realiseren. De scan neemt voorpleinen, stationshallen, winkels, transferruimten en perrons in beschouwing op vijf thema’s:

  • Energie
  • Milieu
  • Gezondheid
  • Gebruikskwaliteit
  • Toekomstwaarde

Gebaseerd op GPR gebouw

Het door W/E adviseurs ontwikkelde GPR gebouw is daarbij als uitgangspunt gebruikt omdat dat door de brede landelijke dekking herkenbaar is voor andere partijen, zoals gemeenten en bouwbedrijven. Net als GPR Gebouw is de stationscan Duurzaamheid een meetinstrument met een betrouwbare onderbouwing en een hoge communicatiewaarde. Een instrument dat een beeld van duurzaamheidsprestaties oplevert.

30 procent efficiëntere stations

Zowel Prorail als NS hebben de ambitie in 2020 circa 30 procent efficiënter om te gaan met energie dan in 2005. Deze en andere duurzaamheidsambities worden in de vorm van prestatie-eisen opgenomen in het programma van eisen van stationsprojecten. In het ontwerp leidt dit tot concrete ontwerpoplossingen, zoals energiezuinige verlichting, beter en meer gebruik van daglicht, betere toegankelijkheid van de stations en winkels die met een flexibele indeling veel sneller verbouwd kunnen worden.

Bron: Facilitair en gebouwbeheer weekblad nr. 347 en Prorail,