Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waternet werkt biogas tot groen gas op

Waterbedrijf Waternet gaat een biogas-installatie met tankstation neerzetten bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) de Ronde Venen. Hier zal biogas worden opgewekt tot groen gas voor auto’s. De potentie is groot: slechts 7% van de totale hoeveelheid groen gas die Waternet kan produceren is al voldoende voor het gehele wagenpark van 400 voertuigen. Het gas dat overblijft nadat alle eigen voertuigen zijn volgetankt wil Waternet inzetten om andere partijen in de regio te helpen vergroenen.

Biogas omzetten

Waternet maakt het opwerken van kleine hoeveelheden biogas technisch en economisch haalbaar bij de RWZI met een duurzame opwerkinstallatie. Daar wordt het biogas omgezet naar groen gas van aardgaskwaliteit en, eventueel, geïnjecteerd in het aardgasnetwerk. Tegelijkertijd begint ook een pilot; zes bedrijfswagens van Waternet gaan op dit groene gas rijden.

Voordeliger

Rijden op groen gas is ten opzichte van diesel en benzine beter voor het milieu. Bij verbranding van het gas komt er namelijk 70 procent minder CO2 vrij dan bij benzine en ook de uitstoot van fijnstof is aanzienlijk lager. Daarnaast is het rijden op groen gas 30 procent goedkoper dan de tank vol te moeten gooien met LPG of diesel. Wie rijdt op benzine, moet gemiddeld 70 procent meer betalen voor een tank. Mogelijk is er nog een ander voordeel aan deze vorm van brandstof: de benodigde infrastructuur van gastanken kan een tussenstap zijn naar de waterstofinfrastructuur. Dan zou voor de verwachte overgang naar waterstof rond 2030 geen nieuwe infrastructuur meer hoeven worden aangelegd.

Optimaal

In principe wordt het biogas van Waternet door WKK-installaties (warmte, kracht, koppeling) omgezet naar elektriciteit en warmte, net als bij veel andere rioolzuiveringsinstallaties. De warmte kan echter niet altijd optimaal benut worden, waardoor het rendement omlaag gaat. Op de Ronde Venen wordt dit probleem nu verholpen met de omzetting naar groen gas. Waternet doet verder onderzoek naar de vraag of de installatie ook op andere zuiveringen kan worden toegepast. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden van verhoging van de biogasproductie door bijvoorbeeld co-vergisting van verstoppingsmateriaal uit het riool.

Certificeren

Om de consumptie van groen gas te bevorderen, gaat de Gasunie het groene gas vanaf dit jaar certificeren. Net als bij groene stroom, kan gas dat gewoon bij de afnemer uit de gaskraan komt dan vergroend worden. Door het afgegeven certificaat kan de consument erop vertrouwen dat het aan hem geleverde groene gas afkomstig is van duurzame bronnen.

Bron: Waternet