Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam ontwerp voor riool

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft in opdracht van Waterschap De Dommel een ontwerp voor een duurzaam rioolgemaal gemaakt. Het duurzame gemaal is vergeleken met een traditioneel gemaal. Op bijna alle onderzochte aspecten blijkt het duurzame gemaal beter te scoren dan het traditionele gemaal. Zo zijn de bouwkosten circa 30% lager in de duurzame variant en is de CO2-footprint veel kleiner.

De opdracht is tot stand gekomen na de bouw van een traditioneel gemaal. Martin ter Steege, adviseur duurzaamheid bij DHV: ”De opdracht is een review, we hebben onderzocht hoe rioolgemalen in de toekomst duurzaam gebouwd kunnen worden.” Vanuit het Waterschap en DHV hebben specialisten uit diverse werkgebieden samengewerkt. Ter Steege: ”In het ontwerpproces is er veel interactie geweest tussen civieltechnische adviseurs, werktuigbouwkundigen en adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Op die manier hebben wij duurzaamheid voor een rioolgemaal concreet en tastbaar gemaakt.”

Naast het ontwerp is goed gekeken naar de uitvoerbaarheid. ”In opdracht van het Waterschap hebben we een volledige kosten-batenanalyse gemaakt”, aldus Ter Steege. ”Hierin hebben we naar diverse aspecten gekeken. Niet alleen naar kosten, maar ook naar bijvoorbeeld de CO2-footprint, het gebruik van hernieuwbare materialen en de invloed op het watersysteem.”

Het Waterschap gebruikt het ontwerp om inzage te krijgen in het begrip duurzaamheid, de kosten en baten van duurzaamheid en hoe duurzaamheid toe te passen in de huidige werkprocessen. Naar aanleiding van werksessies heeft DHV diverse aanbevelingen opgesteld, waarmee het Waterschap bijvoorbeeld meer creativiteit kan ontplooien in het werkproces.

Bron: DHV