Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Heerlen haalt elektriciteit uit turbine in riool

De gemeente Heerlen laat in een riool in het Caumerbeekdal een turbine aanleggen die stroom opwekt. De turbine moet vanaf volgend jaar stroom leveren voor vier huishoudens. Het gaat om een experiment. De kosten bedragen 150.000 euro.

Het experiment moet uitwijzen of het op deze manier opwekken van duurzame energie rendabel is als het op grote schaal toegepast. Door de hellende ligging van de gemeente Heerlen zijn op verschillende plaatsen in het riool hoogteverschillen aanwezig. Deze hoogteverschillen bieden soms de mogelijkheid om energie op te wekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit ter plaatse van de Oliemolenstraat in het Caumerbeekdal het geval is. Daarom start Heerlen daar met een proef. Afhankelijk van het succes overweegt de gemeente op meerdere plaatsen langs het Caumerbeekdal turbines aan te leggen.

De ondergronds geplaatste turbine wordt aangedreven door water uit het riool middels een bypass. Buro Aangepaste Technologie (BAT) uit Sittard ontwikkelt de rioolturbine. BAT heeft al twintig jaar ervaring in het opwekken van energie bij watermolens. Heerlen is een van de eerste gemeenten die hiermee experimenteren. Ook Leiden en Sneek zijn ermee bezig, maar in een andere vorm, aldus Heerlen. In de gemeente Heerlen is ook het voor Europa unieke Mijnwaterproject opgestart waarmee bedrijven en woningen worden verwarmd en gekoeld.

Bron: Cobouw