Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rioolwaterzuivering Apeldoorn levert energie

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn van Waterschap Veluwe heeft in 2010 voor het eerst meer elektriciteit geproduceerd dan deze zuiveringsinstallatie zelf verbruikt. Het waterschap leverde in 2010 stroom voor 1068 huishoudens aan het elektriciteitsnet terug.

Opwekking stroom en warmte

Bij de vergisting van het zuiveringsslib, biomassa met bacteriën, uit de zuiveringsinstallatie ontstaat biogas. Dat gas wordt verbrand in een motor die elektriciteit opwekt. Bij die verbranding ontstaat ook warmte. Het waterschap levert de warmte aan een nabijgelegen wijk, waar het gebruikt wordt om de woning en tapwater te verwarmen. Met de vrijgekoemen warmte kunnen jaarlijks 283 huizen van warmte en warmwater worden voorzien.

Experiment Waterschap Veluwe

Waterschap Veluwe experimenteert als één van de eerste waterschappen in ons land met het opwekken van energie uit zuiveringsslib. Het waterschap verdubbelde in 2010 de productie van biogas. Door meer ervaring met het proces verloopt het vergisten efficiënter en kan er meer energie uit een m3 zuiveringslib gehaald worden.

Doel nabij

De Nederlandse waterschappen maakten in 2008 afspraken met de Rijksoverheid over het terugdringen van hun energieverbruik. Daarbij legden zij vast in de periode 2005-2020 30% efficiënter te gaan werken. Met de huidige biogasproductie in Apeldoorn zal het waterschap die doelstelling al in 2011 kunnen halen.

Bron: Waterschap Veluwe