Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Delft dooft 's nachts lampen langs busbaan

De lichten op de busbaan Tanthof in Delft gaan 's nachts uit om energie te besparen. Het gaat om een experiment van een maand (eind 2008). Het uitschakelen van de verlichting levert jaarlijks een besparing op van 8000 kWh, oftewel 4500 kilo CO2-uitstoot.

Ook de energiekosten voor de gemeente gaan omlaag. "Een win-winsituatie" aldus wethouder Koning. "Lichthinder tegengaan, minder energieverbruik en minder kosten." Voor passagiers betekent het experiment niet dat ze in het donker de laatste bus in moeten stappen. De lichten gaan pas uit na de laatste bus en weer aan, als de eerste bus vertrekt.

Het wordt niet helemaal donker langs de busroute. Op kruispunten en bij bussluizen blijft uit veiligheidsoverwegingen een deel van de verlichting branden.

Bron: www.ad.nl, november 2008