Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Kroos zuivert afvalwater

Waterschap Noorderzijlvest, Tauw, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit zijn samen gestart met een onderzoek naar het nazuiveren van afvalwater met kroosplantjes. Het onderzoek draagt bij aan waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

In dit onderzoek gaat het onderzoeksconsortium kroosplantjes gebruiken om water uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) te ontdoen van meststoffen. Deze stoffen (stikstof en fosfaat) zorgen in sloten en kanalen voor waterkwaliteitsproblemen. Kroos kan deze stoffen heel efficiƫnt uit het water opnemen en verwijdert daarbij mogelijk ook nog andere verontreinigingen. Voordelen van deze technologie zijn:

  • betaalbaarheid
  • levert energie op
  • beter voor het milieu
  • legt broeikasgas CO2 vast
  • maakt van afvalwater een energiebron

Het kroos wordt na het zuiveringsproces verzamelt met behulp van een krooswiel en gebruikt als veevoer. Mogelijk kan het kroos in de toekomst ook als biobrandstof of groenbemester gebruikt worden.

Het onderzoek is in volle gang. Najaar 2010 worden de eerste resultaten gepubliceerd. Hieruit zal onder andere blijken welke kroossoort de beste zuiveringscapaciteiten heeft.

Bron: Waterschap Noordzijlvest.